WALCZYMY O PRZEDSZKOLE NA MAŚLICACH!

Szanowni Państwo,

Zbieramy podpisy pod petycją do Prezydenta Wrocławia
o natychmiastowe zajęcie się sprawą  związaną
z brakiem państwowego żłobka i brakiem odpowiedniej ilości miejsc w publicznym przedszkolu dla dzieci mieszkających na terenie Maślic.

Chcemy jednocześnie wyrazić swój protest przeciwko braku planowania  placówek oświatowych, gdy wokoło powstają wciąż nowe inwestycje mieszkaniowe.