WALCZYMY O PRZEDSZKOLE NA MAŚLICACH!

Szanowni Państwo,

Zbieramy podpisy pod petycją do Prezydenta Wrocławia
o natychmiastowe zajęcie się sprawą  związaną
z brakiem państwowego żłobka i brakiem odpowiedniej ilości miejsc w publicznym przedszkolu dla dzieci mieszkających na terenie Maślic.

Chcemy jednocześnie wyrazić swój protest przeciwko braku planowania  placówek oświatowych, gdy wokoło powstają wciąż nowe inwestycje mieszkaniowe.

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook