Kandydatura Mirka Gumularza na stanowisko Prezesa UODO

Drodzy!

Proszę o poparcie kandydatury dla Mirka Gumularza na stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Mirek zajmuje się ochroną danych osobowych od wielu lat, jest radcą prawnym, doktorem nauk prawnych, audytorem w zakresie bezpieczeństwa informacji, autorem licznych publikacji, materiałów i wystąpień w tym zakresie. Przede wszystkim ochrona prywatności to jego życie. Chociaż jest prawnikiem, doskonale orientuje się w świecie nowych technologii. Rozumie wyzwania dla ochrony prywatności, a także zagrożenia, które dotyczą w coraz większym zakresie także młodych ludzi. W czasie, gdy zajmowałem się wdrożeniem RODO do polskiego porządku prawnego, Mirek był moim doradcą w Ministerstwie Cyfryzacji. Miał okazję brać udział w przygotowywaniu przepisów określających zadania i możliwości nowego organu, które niestety w znacznej części nie zostały do dziś wykorzystane.

Wierzę, że Urząd Ochrony Danych Osobowych wymaga gruntownych zmian tak, aby stać się nowoczesnym organem regulującym tę sferę życia. Musimy skończyć z przepalaniem czasu, energii i zasobów na kwestie nieistotne i zacząć faktycznie dbać o dane, w świecie rządzonym przez nowe technologie, które generują nowe szanse, ale i ogromne zagrożenia.

Aby głos w tej petycji był ważny, należy potwierdzić adres e-mail, poprzez wiadomość, którą otrzymaliście Państwo na swoje skrzynki.  

Mirek_Gumularz_(1).jpg

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Kawecki do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...