Petycja przeciwko zwężeniu Mostu Osobowickiego dla ruchu samochodowego i za budową kładek rowerowych

Q9GNpbRfrk_Most_Osobowicki_0.jpg

Mieszkańcy miasta Wrocławia oraz Aglomeracji Wrocławskiej

Do

Prezydenta Wrocławia, Jacka Sutryka
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

oraz

Rady Miejskiej Wrocławia,
Sukiennice 9, 50-107 Wrocław

W związku z planami oraz działaniami zmierzającymi do remontu Mostu Osobowickiego, protestujemy przeciwko jego zwężeniu o jeden pas ruchu samochodowo-tramwajowego w celu wydzielenia ścieżki rowerowej, postulując jednocześnie budowę nowych, niezależnych kładek pieszo-rowerowych po obu stronach mostu.

Zwracamy uwagę, że już samo dotychczas wprowadzone wydzielenie na moście i w jego okolicy pasów ruchu dedykowanych komunikacji miejskiej, dotkliwie upośledziło komunikację pozostałego ruchu kołowego (zatory co najmniej na ul. Bałtyckiej i ul. Reymonta), natomiast projektowana przebudowa oznacza wręcz jego komunikacyjny paraliż.

Most Osobowicki jest jednym ze strategicznych węzłów komunikacyjnych Wrocławia, znajdując się na jednym z głównych korytarzy wlotowych na północy miasta i zapewniając połączenie komunikacyjne zarówno mieszkańcom osiedli Osobowice-Rędzin, Karłowice-Różanka, Polanowice-Poświętne-Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, oraz Świniary, mieszkańcom centrum jadącym w kierunku Poznania, oraz mieszkańcom aglomeracji wrocławskiej, codziennie dojeżdżającym z obszaru sięgającego Obornik Śląskich czy Wołowa.

W powyższym kontekście, zaproponowany kształt remontu i przebudowy Mostu Osobowickiego (łącznie z iluzoryczną możliwością przestawienia przez wykonawcę „autorskiego” wariantu projektu w ramach ograniczonego budżetu) jest wręcz pseudoinwestycją, która zamiast rozbudowy infrastruktury, dzieli istniejącą jak zapałkę na czworo, przy okazji – i w opozycji do rzekomo promowanej w mieście komunikacji rowerowej – antagonizując uczestników ruchu drogowego, poprzez stawianie przeciw sobie interesów kierowców samochodów i rowerzystów, walczących o wydarcie sobie „pasa niezgody”.

Z powyższego powodu, postulujemy także budowę obustronnych, niezależnych od Mostu Osobowickiego kładek pieszo-rowerowych (o co wnioskowały już Rady Osiedli położonych na północy Wrocławia), aby przynajmniej zachować standard ruchu drogowego, zarazem gwarantując licujący z współczesnością poziom komunikacji pieszej i rowerowej na przeprawie.

Jeśli natychmiastowa budowa kładek pieszo-rowerowych nie jest możliwa ze względów finansowych, zdecydowanie preferujemy podzielenie całości inwestycji na etapy (z budową kładek w późniejszym terminie), aniżeli szybką przebudowę całościową, ale dalece niesatysfakcjonującą nas funkcjonalnie.

Przypominamy, że Most Osobowicki został ukończony w 1897 roku, kiedy populacja Wrocławia wynosiła niecałe 400 tys. osób. Dziś, kiedy samo miasto jest ponad półtora raza ludniejsze, a wielkość aglomeracji, którego jest częścią (i której sprawne działanie w dużej mierze zależy od komunikacji), szacuje się na około 1,25 mln osób, przebudowa mostu w obecnie proponowanym kształcie jest nie do przyjęcia – zarówno dla mieszkańców miasta, jak i aglomeracji – jako realnie obniżająca standard codziennego życia dziesiątkom tysięcy osób, oraz, wbrew zapewnieniom władz miasta (i w opozycji choćby do miejskich wydatków na cele „kulturalne”, mające jakoby świadczyć o okresie rozwoju), jawi się nam wręcz raczej jako symbol regresu cywilizacyjnego i podupadania kultury materialnej Wrocławia.

 

Mieszkańcy miasta Wrocławia oraz Aglomeracji Wrocławskiej

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Adam Rucki do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook