Petycja młodzieży oraz młodych naukowców o budowę Muzeum Historii Naturalnej w Polsce

Szanowny Pan
Donald Tusk
Prezes Rady Ministrów
oraz
Członkowie Rady Ministrów

Szanowny Pan
Szymon Hołownia,
Marszałek Sejmu

Szanowna Pani
Dorota Niedziela
Wicemarszałek Sejmu

Szanowny Pan
Rafał Trzaskowski
Prezydent Warszawy

 

 

    Jesteśmy młodzieżą i młodymi naukowcami przekonanymi o niezwykłej sile i wartości nauki. Dlatego pragniemy, aby powstało w Polsce miejsce, które będzie nie tylko źródłem inspiracji oraz edukacji dla kolejnych pokoleń, ale również miejscem badań naukowych.

    W dniu 20 rocznicy wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, zwracamy się do Państwa z prośbą o zrealizowanie w Polsce projektu budowy Muzeum Przyrodniczego (Muzeum Historii Naturalnej). Idea budowy Muzeum pojawiła się już w 1919 roku, kiedy zostało powołane Narodowe Muzeum Przyrodnicze. Niestety, projekt nie został dokończony. W ostatnich latach pomimo licznych prób podejmowanych przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk (PAN), pomysł przegrywał z innymi projektami w obszarze kultury takimi jak budowa licznych muzeów o charakterze historycznym. W efekcie, w kwestii braku Muzeum Historii Naturalnej Polska jest niechlubnym wyjątkiem w Unii Europejskiej.

    Należy wziąć pod uwagę, że w Polsce zgromadzone jest około 8 mln zbiorów przyrodniczych dorównujących najlepszym kolekcjom na świecie, a wśród nich bezcenne eksponaty dinozaurów z Pustyni Gobi, prehistoryczne gady z wykopalisk na terytorium Polski (m.in. „Smok Wawelski”) czy unikatowa w skali światowej kolekcja kolibrów. Większość eksponatów znajduje się w magazynach Instytutu Paleobiologii PAN w Dziekanowie Leśnym oraz Instytutu Zoologii PAN w Łomnej pod Warszawą. Od 1960 roku niewielka część zbiorów paleontologicznych udostępniona jest na wystawie Muzeum Ewolucji Instytutu Paleobiologii PAN w Pałacu Kultury i Nauki – co adresuje częściowo dotkliwy brak ekspozycji przyrodniczych w Warszawie, nie wypełnia jednak podstawowych funkcji muzeum przyrodniczego, to jest gromadzenia i zabezpieczania zbiorów przyrodniczych, ich naukowego opracowania oraz działalności wystawienniczej i popularyzatorskiej prowadzonych w jednym miejscu.

    W ostatnim czasie Polska Akademia Nauk, której instytuty są właścicielem większości cennych zbiorów, ponownie przedstawiła wizję budowy Muzeum. Temat spotkał się ze wstępnym zainteresowaniem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    Wzorując się na obiektach najwspanialszych muzeów przyrodniczych świata takich jak Muzeum Historii Naturalnej w Londynie lub Smithsonian National Museum of Natural History (NMNH w Waszyngtonie) pragniemy, aby w Polsce powstała żywa instytucja, będąca nie tylko muzeum pokazującym wspaniałą przyrodę, ale aby była to przede wszystkim instytucja skupiająca uczonych zajmujących się kolekcjami i której zbiory przyrodnicze byłyby systematycznie powiększane. Wraz z Muzeum powinny powstać świetnie wyposażone laboratoria. Oba Muzea podane jako przykład są odwiedzane rocznie przez miliony osób, więc są poza wartością naukową również miejscem, które z ogromnym sukcesem przyciąga zagranicznych turystów.

    Trwa wiek biologii. Kluczowym łącznikiem pomiędzy specjalistycznymi działami biologii pozostaje teoria ewolucji. Objaśnia ona przyrodę jako efekt w równym stopniu fizykochemicznych aspektów zjawiska życia, jak i zaszłości historycznych. Łączy także biologię z wiedzą o człowieku i jego kulturze. Muzeum niewątpliwie stałoby się źródłem materiałów, informacji i inspiracji dla rozwoju tak ważnych współcześnie dziedzin, jak biologia molekularna i eksperymentalna. Będąc głęboko przekonani o znaczeniu projektu dla rozwoju polskiej nauki, w imieniu polskiej młodzieży i młodych naukowców pragnących głębiej zrozumieć przyrodę zwracamy się do Państwa z prośbą o podjęcie niezbędnych decyzji i działań w kwestii realizacji projektu budowy w Polsce Muzeum Historii Naturalnej.

Z poważaniem,

Polska Młodzież i Młodzi Naukowcy

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Robert Zawadzki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...