My, mieszkańcy Tychów domagamy się obniżenia opłat za wywóz odpadów, które zostały drakońsko podniesione od 1 stycznia br.

     Dla przykładu: czteroosobowa rodzina (segregująca odpady) płaciła do tej pory 183 zł kwartalnie, a po podwyżkach od 1stycznia 2021 będzie zmuszona zapłacić 312 zł. - Jest to wzrost o 70,5%. Niektóre z rodzin wielodzietnych dotknie jeszcze większy wzrost opłat ponieważ stawka 1 zł zostanie zamieniona na 26zł od (5-tej, 6-tej i następnej) osoby.
Biorąc jednak pod uwagę, iż już w od kwietnia 2019 nastąpiła podwyżka (z 12 na 15 zł) – całkowita podwyżka w ciągu półtora roku wynosi: 108,3% (!!!)

Władze Tychów tłumaczą drakońską podwyżkę m.in. wzrostem opłat za energię elektryczną potrzebną do przetworzenia odpadów, wzrostem kosztów działania firm zajmujących się odpadami, oraz spadkiem dochodów z nieruchomości niezamieszkałych.
Władze miejskie informują, iż spadek dochodów z nieruchomości niezamieszkałych wyniesie ponad 6 milionów złotych (rocznie). Przeliczając tę kwotę na liczbę mieszkańców wnoszących opłaty oznaczałoby to ubytek prawie 20 tys. osób  (wg. szacunkowych wyliczeń Redakcji TelewizjaTychy).
Jeśli jednak osoba deklaruje, że nie zamieszkuje danego lokalu - to przecież musi zamieszkiwać inny lokal, no chyba że uległa anihilacji lub staje się bezdomnym. Jednak nic nie wiadomo aby mieszkańców ubywało; raczej przybywa – zarejestrowanych pracowników z Ukrainy jest ponad 6 tys. co z rodzinami może dać ok. 10 tys. mieszkańców. - Czy pozostali, rdzenni mieszkańcy mają ponosić koszty wywozu za osoby nie płacące?

Dalej miasto tłumaczy że: „firmy startujące w przetargach na odbiór śmieci ponoszą coraz wyższe koszty związane z podwyżką płac, paliwa, podatków czy składek na ubezpieczenie społeczne.” 

       Realny wzrost głównych składników kosztów działalności przedstawia się w 2020r następująco:

-  średni wzrost płac (wraz z ubezp. ZUS) wyniósł: 5,6%
-  średni wzrost cen energii elektrycznej wyniósł ok. 12%

-  średni SPADEK cen paliwa (do diesla; 1.01.2020r-1.01.21)
    wynosił 65gr/l co daje obniżenie ceny o 19,4%

Wobec powyższego mieszkańcy miasta Tychy nie widzą żadnego uzasadnienia dla aż tak drakońskich (o ponad 70%, a licząc od 1 kwietnia 2019 - ponad 108%) podwyżek opłat za wywóz odpadów stałych.

...Wszystko to wygląda na zmowę cenową, z której jednak niektóre gminy (np. Myślenice) wyłamały się częściowo. Przykładowo w mieście Myślenice opłata ta ma wynosić 17,90 zł i to dopiero od kwietnia 2021r.

- Czyżby w Tychach ceny prądu, paliwa do samochodów, podatki i ubezpieczenia społeczne pracowników aż tak różniły się od innych części kraju?  Wygląda zatem na to, że największy wzrost kosztów „wygenerowały” same firmy odbierające odpady. Czy owe koszty wynikają z obiektywnych przesłanek (wymienione powyżej wzrosty kosztów i znaczna obniżka ceny paliwa)? Lub może są generowane innymi, niejasnymi powodami?

Drakońskie podwyżki mogą również skutkować nasileniem zjawiska plagi wyrzucania śmieci do lasu.

             W zw. z powyższym domagamy się obniżenia nowych, drakońskich stawek i dostosowania ich do rzeczywistego wzrostu kosztów oraz ew. rozpisania przetargu na najtańszą firmę wywozową w tym zakresie.


Internetowa Telewizja Tychy    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Internetowa Telewizja Tychy do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...