Nadanie skwerowi sąsiadującemu z pl. Solidarności nazwy: Skwer Praw Kobiet

Petycja do Rady Miasta Szczecin o zmianę nazwy skweru im. Lecha Kaczyńskiego na  skwer Praw Kobiet.

Od 2016 roku na placu Solidarności w Szczecinie pod sztandarami Ogólnopolskiego Strajku Kobiet mają miejsce protesty w obronie Praw Kobiet. W pierwszym proteście w 2016 r. udział wzięło ponad 3000 osób. Kolejne protesty były równie liczne. Mieszkańcy Szczecina i okolicznych miejscowości spotykali się na placu, aby udzielić wsparcia kobietom w walce o:

- edukację seksualną

- dostęp do antykoncepcji

- prawo do sterylizacji - prawo do aborcji

- prawo do badań perinatalnych

- opiekę perinatalną dla dzieci z wadami letalnymi - opiekę psychologiczną - poprawę warunków okołoporodowych

- in vitro - rozliczenie sprawców pedofilii i osób/ organizacji, które te osoby ukrywają przed wymiarem sprawiedliwości

- rozdział państwa od kościoła

- przeniesieniem lekcji religii do salek katechetycznych

- równe płace

Wydarzenia z 2020 roku spowodowały, iż mieszkańcy jeszcze liczniej wyszli na ulice. Było to spowodowane tym, że 22 października 2020 roku pseudo Trybunał Konstytucyjny w Polsce uznał, że terminacja ciąży z powodu śmiertelnych wad płodu, jest niezgodna z Konstytucją RP. Tego samego dnia, tysiące Polek i Polaków wyszło na ulice, manifestując swój gniew i brak zgody na hańbiący wyrok pseudo TK. Hasła Ogólnopolskiego Strajku Kobiet, wraz z czerwoną błyskawicą, zjednoczyły społeczeństwo w walce o niezbywalne prawa człowieka. Protesty trwały wiele tygodni, policja łamała kończyny ludziom, gazowała i pałowała demonstrantów, w tym posłów opozycji i przedstawicieli mediów. Jednak protestujący nie ugięli się przed bezprawnymi działaniami rządu. Ogólnopolski Strajk Kobiet stworzył Radę Konsultacyjną, aby realne oczekiwania społeczeństwa zdefiniować w formie praw, które będą obowiązywały w Polsce.

W Polsce walka o Prawa Kobiet ma długą historię. Pierwszą kobiecą organizacją, która zrzeszała działaczki pochodzące z trzech zaborów, było Koło Kobiet Korony i Litwy. Zostało założone przez Teresę Ciszkiewiczową. W 1891 roku w Warszawie, na pierwszym zjeździe tej organizacji, ponad 200 członkiń dyskutowało o poprawie sytuacji gospodarczej kobiet. Uczestniczki zorganizowały zjazd w pełnej konspiracji, gdyż obowiązywał zakaz tego typu zgromadzeń. Dopiero po rewolucji w Rosji w 1905 roku, Polki uzyskały prawo do zrzeszania się w organizacjach. W 1906 roku, podczas Zjazdu Kobiet w Krakowie, pisarka Zofia Nałkowska otwarcie postulowała „wyzwolenie kobiety ku człowieczeństwu poprzez nadanie jej praw publicznych”.

Dzięki ich walce, dekretem z 28 listopada 1918 roku ,,O ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego'' postulaty kobiet zostały przyjęte. Jego 1 artykuł brzmiał:  „Wyborcą do Sejmu jest każdy obywatel państwa bez różnicy płci, który do dnia ogłoszenia wyborów ukończył 21 lat.” W uchwalonej później konstytucji marcowej (1921 rok) także znalazł się zapis gwarantujący prawa wyborcze kobietom: „Prawo wybierania ma każdy obywatel polski bez różnicy płci, który w dniu ogłoszenia wyborów ukończył lat 21, używa w pełni praw cywilnych i zamieszkuje w okręgu wyborczym przynajmniej od przedednia ogłoszenia wyborów w Dzienniku Ustaw. Prawo głosowania może być wykonywane tylko osobiście. Wojskowi w służbie czynnej nie mają prawa głosowania.” Sto lat temu nasze babki i prababki wywalczyły nam prawa wyborcze, jednak walka o pełne prawa kobiet wciąż trwa.

Dlatego, aby uczcić pamięć i walkę kobiet z XIX wieku, ale i walkę współczesnych kobiet XXI wieku pragniemy nadać skwerowi położonemu obok pl. Solidarności - miejsca naszych protestów i noszącemu nazwę: ,,Skwer Lecha Kaczyńskiego'', nazwę ,,Skwer Praw Kobiet''. Uważamy, że ta nazwa jest bliższa naszemu miastu, jest bezpośrednio związana ze współczesną historią naszego miasta, ale i upamiętnia nasze babki i matki, dzięki którym dzisiaj każda z nas może brać udział w wyborach.

Ponadto, postać Lecha Kaczyńskiego została juz upamiętniona w Szczecinie pomnikiem przy al. Wojska Polskiego. W tej sytuacji skwer, na kórym nigdy Lech Kaczyński nie stał powinien mieć zmienioną nazwę. 

Ogólnopolski Strajk Kobiet SzczecinPrawaKobiet.jpg


Ogólnopolski Strajk Kobiet Szczecin    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Ogólnopolski Strajk Kobiet Szczecin do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...