Petycja do Rady gminy Michałowice o natychmiastową budowę szkoły w Regułach i nowego, dużego przedszkola w Michałowicach zamiast 2 małych przedszkoli

 W szkole w Michałowicach jest 951 uczniów, o ok 300 za dużo, od kilku lat nie zapewnia ona higienicznych i bezpiecznych warunków nauki. Przedszkole w Michałowicach jest w fatalnym stanie technicznym. W gminnych przedszkolach są miejsca tylko dla połowy dzieci mieszkających w gminie Zarówno z powodu braku miejsc, jak i fatalnych warunków w publicznych placówkach, część rodziców jest zmuszona korzystać z przedszkoli prywatnych i szkół poza naszą gminą.

Władze gminy, ignorując te problemy, planują, za blisko 30 mln zł, budowę 2 małych przedszkoli, w których będzie prawie tyle samo miejsc ile obecnie jest w przedszkolu w Michałowicach i w grupach zerowych w szkole. Po ich zbudowaniu warunki w szkole nie ulegną poprawie. W tej kadencji władze gminy nie planują budowy szkoły. Mieszkańcy, od lat proszą i czekają na nową szkołę, nowy budynek przedszkola w Michałowicach oraz więcej miejsc w przedszkolach publicznych, decyzje i działania władz gminy nie zaspakajają ich potrzeb i nie leżą w ich interesie.

To czego mieszkańcy potrzebują to natychmiastowa budowa przedszkola w Michałowicach, wg posiadanego projektu. Na czas budowy z posiadanych kontenerów przedszkolnych, dokupując lub wynajmując dodatkowe, należy utworzyć miejsce na 14 grup przedszkolnych. Pozwoli to na przeniesienie do tymczasowego budynku, nie tylko dzieci z przedszkola w Michałowicach ale także grup zerowych ze szkoły, Dzięki temu w szkole w Michałowicach powstanie świetlica, której obecnie tam brakuje. Równolegle z budową przedszkola musi się rozpocząć budowa szkoły w Regułach, która pozwoli zmniejszyć obłożenie szkoły w Michałowicach o około 300 uczniów i zapewni miejsca dla dzieci, które w najbliższych latach zamieszkają w gminie Michałowice, w związku z zabudową terenów przeznaczonych na cele mieszkaniowe. Szkoła powinna być zintegrowana z przedszkolem aby możliwe było elastyczne dostosowywanie liczby miejsc szkolnych i przedszkolnych do aktualnej sytuacji demograficznej gminy, którą obecnie trudno przewidzieć. Stworzenie zespołu szkolno-przedszkolnego, przyczyni się także do znacznego ograniczenia kosztów utrzymania budynków oraz administracji.

Kontynuacja obecnych działań władz gminy w obszarze edukacji oznacza, że dzieci będą przebywać przez kolejne lata w budynku przedszkola w Michałowicach oraz uczyć się w przepełnionej szkole, w której nie ma odpowiedniej liczby pomieszczeń dla 1000 uczniów.

Żądamy:

1.      natychmiastowej budowy szkoły w Regułach

2.      natychmiastowej budowy przedszkola w Michałowicach,

3.      powtórnej analizy danych demograficznych, z uwzględnieniem migracji mieszkańców,

4.      przeprowadzenia konsultacji społecznych ze wszystkimi interesariuszami.


Urszula Allam-Pelka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Urszula Allam-Pelka do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook