NIE budowie kurnika w Babicach gm. Lutomiersk

Znalezione obrazy dla zapytania kaczki kurnik

SPRZECIWIAMY SIĘ planowanej budowie kurnika dla obsady 18 DJP, czyli
4 500 kaczek, zbiornika na ścieki technologiczne, płyty fundamentowej z silosem paszowym,  instalacji wody, wewnętrznej instalacji gazowej w budynku, na terenie działki ewidencyjnej nr 56, Babice, obręb 2, gm. Lutomiersk.

Obecność takiej inwestycji to zakłócenie ekosystemu przyrodniczego w naszej okolicy, poprzez niszczenie środowiska w wyniku emisji gazów i pyłów
(np. amoniaku) a także produkcję odpadów i odchodów zwierzęcych na terenach miejsca naszego zamieszkania.  

Codzienne uciążliwości związane z eksploatacją kurnika polegające na nadmiernym stężeniu gazów i pyłów wyrzucanych przez urządzenia wentylacyjne, w tym szczególnie szkodliwy dla zdrowia amoniak i siarkowodór, oraz na nieuniknionej emisji fetoru rozprzestrzeniającego się na obszarze całego sołectwa pogorszy komfort życia mieszkańców Babic.

Hodowla drobiu nie jest obojętna dla jakości i warunków życia ludzi przebywających w bliskim sąsiedztwie kurnika. Dzieje się tak głównie za sprawą uciążliwych odorów oraz zanieczyszczeń wód powierzchniowych i gruntowych w wyniku przenawożenia gleb. Duża koncentracja odchodów zwierzęcych stanowi zagrożenie mikrobiologiczne. Wśród bakterii, jakie mogą przedostawać się do wód lub przemieszczać wraz z powietrzem są: gronkowce, pałeczki z grupy coli, streptokoki fekalne, laseczki różycy, prątki gruźlicy, chorobotwórcze gronkowce i paciorkowce, wirusy pryszczycy oraz różnorakie grzyby i organizmy pasożytnicze (np. tasiemce). Przeprowadzona przez zespół badawczy Health Risk Management & Communication szybka ocena epidemiologiczna na terenie wsi Więckowice (gmina Dopiewo, województwo wielkopolskie), wykazała bezpośredni związek pomiędzy sąsiedztwem fermy a częstotliwością występowania dolegliwości zdrowotnych (m.in. bólu głowy, kaszlu, piekących i łzawiących oczu) u ludzi mieszkających w jej pobliżu.  

Sprzeciwiamy się ograniczaniu uprawnień wynikających z prawa własności, w tym w możliwości korzystania z nieruchomości i w rozporządzeniu nią, naruszając Art. 40 K.C.

Realizacja inwestycji, polegającej na budowie kurnika będzie miała wpływ na spadek cen nieruchomości w bliższym i dalszym otoczeniu.Co więcej zniechęci potencjalnych inwestorów do zakupu działek pod budowę domów.

Wzmożona emisja fetoru zniechęci także turystów do odwiedzenia naszej miejscowości jako miejsca o nieskażonej przyrodzie i ciszy.

Prosimy Państwa o wsparcie naszego protestu, aby móc cieszyć się w pełni ze środowiska naturalnego i ze swobody z korzystania z prawa własności i rozporządzania nią.

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook