NIE CHCEMY DROGI DLA TIR-ÓW NA OSIEDLU RUDA

Szanowni Mieszkańcy Osiedla Ruda w Warszawie,

Zwracam się o poparcie petycji z apelem o odstąpienie od planów przebudowy ul. Rajszewskiej i budowy miejsc parkingowych przed Przychodnią Zdrowia SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Klaudyny 26B w Warszawie.

 

Treść petycji:

=============================

Do
Rada Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy
Rada m. st. Warszawy  

    Mieszkańcy Osiedla Ruda protestują przeciwko planom przebudowy ul. Rajszewskiej i budowie miejsc parkingowych przed Przychodnią Zdrowia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Żoliborz, ul. Klaudyny 26B w Warszawie.

    Przedłużenie drogi oraz budowa miejsc parkingowych zabierze tereny zielone oraz spowoduje bardzo duże zagrożenie dla pieszych przechodzących przez ul. Rajszewską. Ulica Rajszewska ze spokojnej ślepej uliczki zmieni się w ruchliwą ulicę, którą będą poruszały się zarówno samochody osobowe jak i duże samochody ciężarowe, w tym TIR-y dostarczające towary na Osiedle Ruda oraz odbierające śmieci. W wyniku przebudowy znacząco wzrośnie zagrożenie dla pieszych poruszających się w tym miejscu – idących na zakupy i wracających z zakupami, dzieci i młodzieży poruszających się do i ze szkoły, osób starszych, kobiet z wózkami.

    Uważamy, że o planach przebudowy ul. Rajszewskiej oraz budowy miejsc parkingowych mieszkańcy powinni być powiadomieni przed planowaną budową Przychodni Zdrowia SPZZLO Warszawa-Żoliborz przy ul. Klaudyny 26B i wtedy powinny odbyć się stosowne konsultacje społeczne. Do momentu zakończenia konsultacji nie powinno zostać wydane pozwolenie na budowę.

    W omawianym przypadku wydano pozwolenie na budowę Przychodni Zdrowia bez wymaganych miejsc parkingowych. Wydział Architektury w przypadku budowy nowych obiektów na terenie działki 28/1 każdorazowo wymaga, aby powstawały nowe miejsca parkingowe – i tak samo powinno być w tym przypadku. Tymczasem SPZZLO Warszawa-Żoliborz uzyskał pozwolenie na budowę bez wymogu budowy nowych miejsc parkingowych, budynek Przychodni Zdrowia powstał i został dopuszczony do użytkowania. Nadzór Budowlany nie dopuściłby budynku do użytkowania, gdyby w pozwoleniu na budowę był zawarty warunek budowy miejsc parkingowych.

    Od samego początku Przychodnia Zdrowia była planowana jako placówka przeznaczona dla mieszkańców Osiedla Ruda, którym nie jest potrzebna droga i parking przed Przychodnią, gdyż mogą tam po prostu dojść pieszo – będzie to najszybszy i przy okazji ekologiczny sposób udania się na wizytę lekarską.

    Nie ma zatem w chwili obecnej żadnego uzasadnienia dla budowy parkingu i przebudowy ulicy Rajszewskiej – dlatego My Mieszkańcy Osiedla Ruda apelujemy o odstąpienie od planów przebudowy ul. Rajszewskiej i budowy miejsc parkingowych przed Przychodnią Zdrowia SPZZLO Warszawa-Żoliborz, ul. Klaudyny 26B w Warszawie.

    W imieniu Mieszkańców – autor petycji: Dariusz Bednarek.    

 

Do wiadomości:

  1. Wojewoda Mazowiecki
  2. Prezydent m. st. Warszawy
  3. Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m. st. Warszawy

=============================

 

Poniżej zamieszczam link do odpowiedzi na interpelację w sprawie budowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych dla Przychodni Zdrowia SPZZLO Warszawa-Żoliborz, udzielonej przez Pana Artura Wołczackiego, Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy – zawiera mapkę z wytyczoną drogą.

https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/00131335/lepzrvgshblspagpqwdcexwjrckctxoj/odpowied%C5%BA432017.pdf

Mapka dołączona do powyższej odpowiedzi na interpelację:
odpowiedź432017_-_droga_-_Rajszewska.jpg

Zamieszczam również wizualizacje komputerowe służące jedynie poglądowemu zobrazowaniu możliwej  przebudowy drogi dojazdowej i miejsc postojowych dla Przychodni Zdrowia SPZZLO Warszawa-Żoliborz.
W związku z tym, że nie prowadzono konsultacji oraz zarówno SPZZLO Warszawa-Żoliborz jak i Urząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy nie przedstawili mieszkańcom wizualizacji przebudowy - dlatego powstały poniższe poglądowe wizualizacje:

Widok od strony wschodniej:

20.JPG

 

Widok od strony zachodniej:

212.JPG
Facebook