NIE DLA DROGI PRZEZ LAS PANEWNICKI!

Miasto Katowice planuje zniszczenie zielonych płuc Katowic, lasu panewnickiego, w rejonie Owsiana-Gościnna w celu zbudowania drogi mierzącej ok. 40 metrów szerokości i jest kompletnie głuche na sprzeciw i podpisy setki mieszkańców, uwagi Rady Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki i lokalnego nadleśnictwa!!!

Lasy Panewnickie to nie tylko miejsce ważne dla mieszkańców Katowic, ale także ostoja przyrody, w której żyje wiele różnych gatunków zwierząt, a także ważny korytarz migracyjny dla dużych ssaków, takich jak sarny i jelenie. Decyzje, których skutkiem będzie wycinka lasów, ich fragmentacja, niszczenie siedlik przyrodniczych czy zwiększona śmiertelność zwierząt należy podejmować z dużą rozwagą i odpowiedzialnością oraz ze świadomością, że niektorych negatywnych skutków środowiskowych nie będzie już można odwrócić. 

  • W prognozie oddziaływania na środowisko do projektu planu wskazuje się na negatywne skutki dla środowiska, które będą wynikiem przebudowy ulicy Owsianej. Droga o zwiększonych parametrach, takich jak szerokość i przepustowość stanie się barierą trudną  do pokonania przez duże zwierzęta. Nie ma możliwości zapewnienia bezpiecznej migracji dla tych zwierząt.
  • Opinia środowiskowa stwierdza wysoką szkodliwość tak szerokiej drogi kosztem lasu, ale i tak ją dopuszcza z powodów dla nas niezrozumiałych. 
  • Szykuje się nam - mieszkańcom Panewnik kolejną strefę hałasu! Zamiast ograniczania ruchu pojazdów w mieście mamy wciąż wspieranie transportu indywidualnego i tranzytowego.
  • Nie chcemy aby Panewniki i Ligota stały się dzielnicami „tranzytowymi”, chcemy tu żyć  i wychowywać nasze dzieci w zdrowym, bezpiecznym i przyjaznym środowisku. 
  • Chcemy, aby Lasy Panewnickie pozostały terenem bezpiecznym, terenem rekreacji i wypoczynku!
  • Nikt nie wyjaśnił jaka jest Potrzeba budowania nowej drogi : na północy nie połączy się z A4 (Ruda Śląska w swoim planie zagospodarowania tego nie przewiduje), zaś koszt połączenia nowej drogi na południu z ulicą Kościuszki jest olbrzymi. Tym samym wielopasmowa droga zacznie się i skończy w środku lasu.... i to zamiast lasu!
  • Wszystkie uwagi w tym 500 mieszkańców, Rady Dzielnicy nr 6 Ligota-Panewniki i lokalnego nadleśnictwa miejscy planiści odrzucili z uzasadnieniami, które są co najmniej nietransparentne. Nawet spytani - nie udzielają zrozumiałej odpowiedzi.
  • Planiści miejscy mówią o potrzebie zapewnienia rezerwy terenu pod szeroką na 40 metrów drogę, mimo że dokumenty strategiczne naszej metropolii GZM wyraźnie promują rozwój transportu zbiorowego.

NIE wolno niszczyć lasu na rzecz budowy drogi donikąd !

Planowana nowa droga nie służy żadnym transparentnym celom publicznym. Jest nieekonomiczna. Jak zauważają radni wrażliwi na sprawę lasu - plan drogi budzi kontrowersje i powinien być głęboko skonsultowany z mieszkańcami.  

PPODPISZ PETYCJE!

Bądźcie z nami 23 listopada na sesji Rady Miasta Katowice o godzinie 11:00 w sali 209 urzędu miasta przy Młyńskiej 4.  

Niszczeniu lasu powiedzcie głośne „NIE”!!!


CHROŃMY ZIELONE PANEWNIKI    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że CHROŃMY ZIELONE PANEWNIKI będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...