NIE dla likwidacji Biblioteki na Piaskach!

Nie zgadzamy się na likwidację przez Radę Miejską w Łodzi „Biblioteki na Piaskach”, filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi nr 30 przy ul. Rajdowej 8.

P2140146_—_kopia.JPG

„Biblioteka na Piaskach” znajduje się w centrum Osiedla „Piaski” na Retkini w Łodzi, kilkadziesiąt metrów od Szkoły Podstawowej nr 41. Jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (duży parking, łagodny długi podjazd, szerokie drzwi). Z biblioteki korzystają przede wszystkim mieszkańcy sąsiednich bloków. Dla wielu z nich, zwłaszcza osób starszych i dzieci, dotarcie do biblioteki przy ul. Wróblewskiego 67 (filia nr 35), gdzie ma być przeniesiony księgozbiór, będzie niemożliwe.

Prosimy Państwa Radnych o niepodejmowanie decyzji o likwidacji „Biblioteki na Piaskach”, filia nr 30, ul Rajdowa 8.

W odniesieniu do projektu Uchwały Rady Miejskiej „w sprawie zamiaru likwidacji filii Biblioteki Miejskiej w Łodzi”, druk nr 98/2021; projekt z dn. 2 kwietnia 2021 r.

 

Informacje i kontkat

DZIĘKUJEMY!!!


Plac Osiedlowy Wyszyńskiego/Rajdowa    Skontaktuj się z autorem petycji