NIE dla dewastacji przyrody Stawów Cyranowskich

My_Post-1_(2).jpg

Jako mieszkańcy Mielca i okolic zwracamy się do urzędu gminy miejskiej Mielec i Prezydenta miasta Mielca, Pana Jacka Wiśniewskiego o wycofanie się z planów "rewitalizacji" terenu Stawów Cyranowskich w Mielcu. 

Teren ten stanowi niepowtarzalne przyrodniczo miejsce, które już teraz służy mielczanom jako miejsce rekreacji i odpoczynku na łonie przyrody. To miejsce nie potrzebuje ingerencji miasta w formie, jaka proponowana jest przez urząd miasta Mielec. 

Jesteśmy przeciwni wydawaniu kilkuset tysięcy złotych na projekt, który w efekcie doprowadzi do inwestycji, której koszt na teraz szacowany jest na przeszło 15 milionów złotych. Domagamy się, aby miasto Mielec odstąpiło od przetargu na dokumentację. Istnieje wiele innych potrzeb, na które można przeznaczyć zaoszczędzone pieniądze.

Jesteśmy przeciwni niszczeniu tego cennego przyrodniczo obszaru, który zamieszkuje i na którym przebywa przeszło 130 różnych gatunków ptactwa, w tym wiele gatunków chronionych lub zagrożonych wyginięciem. 

Jesteśmy przeciwni błędnym inwestycjom, które w swoich założeniach polegają na wycince hektarów drzew, wybetonowaniu sporego obszaru oraz położeniu kilometrów kostki brukowej, wszystko w imię źle rozumianej "rewitalizacji". 

Domagamy się stworzenia planów działania, które w nieinwazyjny sposób poprawi dostęp do tego miejsca z pełnym zachowaniem jego unikatowego charakteru. 

Wnioskujemy o przeprowadzenie prawdziwych konsultacji społecznych, których na etapie przygotowania obecnej koncepcji "rewitalizacji" zabrakło. 

Domagamy się szerszego udziału społeczeństwa przy podobnych planach w przyszłości. 

Mieszkańcy Mielca i okolic, użytkownicy Stawów, przeciwnicy betonozy

[po podpisaniu petycji należy potwierdzić podpis przez swój email. dzięki temu wiadomo, że petycję podpisują prawdziwe osoby. Dziękujemy!]

My_Post-1_(1).jpg

 


Andrzej Hudy, Mikołaj Skrzypiec    Skontaktuj się z autorem petycji