NIE dla nowej wysokości składki członkowskiej OIL

Naczelna Izba Lekarska 

Jana III Sobieskiego 110,

00-764 Warszawa

       W związku z uchwałą Naczelnej Rady Lekarskiej podjętą 21 października 2022r., która określa, że od 1 stycznia 2023 roku składka członkowska izb lekarskich będzie wynosiła w podstawowym wymiarze 120PLN miesięcznie dla lekarza i lekarza dentysty, apeluję o pozostawienie wysokości składki w dotychczasowej kwocie tj. 60PLN/m-c dla grupy lekarzy i lekarzy dentystów, którzy nie podołają opłacania jej w nowej wysokości* oraz dla tych, ktorzy wykonują swoj zawód wyłącznie poza granicami Polski, a także możliwości wyboru wysokości kwoty opłacanej składki dla pozostałych członków Okręgowych Izb Lekarskich.

*mam na myśli umozliwienie lekarzowi/lekarzowi dentyście: odbywajacemu staż podyplomowy, samotnemu rodzicowi, rodzicowi dziecka/dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością, lekarzowi/lekarzowi dentyście z orzeczeniem niepełnosprawności wyboru wysokości kwoty składki na OIL.

Nalegam, aby lekarz i lekarz dentysta był zwolniony z opłacania składki członkowskiej w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego (bez wymogu nieosiągania dochodu do ukończenia 70 roku zycia, aby skorzystać z ulgi).

Wzywam NIL do zmiany ww. uchwały w celu możliwości zwolnienia z obowiązku opłacania składki członkowskiej OIL w okresie pobierania przez lekarza/lekarza dentystę zasiłku macierzyńskiego/tacierzyńskiego i innych zasiłków/świadczeń, jeśli nie świadczy on żadnej pracy.

Apeluję o podanie do publicznej wiadomości na stronie NIL: szczegółowych wyników głosowania poszczególnych OIL w sprawie podniesienia wysokości składki członkowskiej, informacji co do szczegółowych wyników głosowania poszczególnych członków/osób uprawnionych do głosowania Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany wysokości składki członkowskiej w izbie lekarskiej, udostępnienie dokładnych opinii poszczególnych izb lekarskich co do zmiany wysokości składki członkowskiej (która izba jaką kwotę proponowała)- Zespół roboczy NRL ds. analizy wysokości składki członkowskiej zobowiązał izby do wyrażenia takiej opinii.

Nalegam, aby OIL i NIL ograniczyły swoje wydatki np.: likwidując "sztuczne twory" jakimi są delegatury OIL (ktore wyłącznie generują koszty), organizując spotkania integrujące środowisko lekarskie/stomatologiczne bez dofinansowania ze środków OIL (aby uczestnicy opłacali udział w ww. ze swoich prywatnych pieniędzy).

Wnoszę o ujednolicenie na terenie całego kraju benefitów oferowanych przez OIL (ubezpieczenie OC, szczepienia itp.), systematyczny kontakt OIL ze swoimi członkami drogą elektroniczną, wprowadzenie możliwości wyboru przez lekarza/lekarza dentystę OIL, do której należy.
Koszty wpisów i zmian w RPWDL nie powinny być pokrywane przez lekarzy/lekarzy dentystów.

Małżeństwa lekarskie powinny mieć obniżoną kwotę składki członkowskiej.


Zwracam się z apelem, aby stworzyć centralną "interwencję kryzysową" na potrzeby lekarzy/lekarzy dentystów z terenu całego kraju w sprawach zawodowych jak i prywatnych, a także zapewnić profesjonalną pomoc prawną (dla spraw zawodowych lekarzy/lekarzy dentystów).

 

W imieniu swoim i wszystkich lekarzy/lekarzy dentystów podpisanych pod tą petycją, proszę Naczelna Izbę Lekarską o pochylenie się nad naszymi postulatami, bo to my- zwykli członkowie swoich OIL wiemy najlepiej, czego nam potrzeba. W razie pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.Screenshot_20221208-123558_Adobe_Acrobat.jpg


Małgorzata Kozioł    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Małgorzata Kozioł będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Te informacje nie będą wyświetlane publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...