NIE dla "okrągłego stołu" premiera Morawieckiego

List otwarty do Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, do wiadomości wszystkich Obywateli Rzeczypospolitej ____________________________________________________________________________  

Warszawa, 23 kwietnia 2019 r.  

 

Szanowny Panie Premierze!

Z głębokim rozczarowaniem obserwujemy postępowanie polskiego rządu wobec konfliktu społecznego, którego wyrazem jest strajk nauczycieli.

Zamiast poważnych prób rozwiązania problemów podnoszonych przez nauczycieli widzimy jedynie pozorowanie działań. Z jednej strony mamy brak autentycznego dialogu ze stroną związkową, z drugiej – całkowicie chybiony pomysł zwołania ad hoc spotkania na Stadionie Narodowym.

W sytuacji nabrzmiałego konfliktu pomiędzy rządem a nauczycielami, w trakcie trwającej akcji strajkowej nie ma miejsca na rozmowy na tematy wykraczające poza przedmiot sporu.  Zbudowanie trwałego i nowoczesnego systemu oświatowego to zadanie, którego nie można zrealizować podczas jednodniowego happeningu nazwanego „okrągłym stołem”. Przeprowadzona przez rząd Prawa i Sprawiedliwości reforma pokazuje, jak destruktywne dla funkcjonowania szkół są zmiany wprowadzane pośpiesznie, bez przygotowania i wbrew krytycznej opinii dużej części środowiska edukacyjnego.

Panie Premierze, wzywamy Pana do natychmiastowego podjęcia na forum Rady Dialogu Społecznego rzeczywistych negocjacji z przedstawicielami strajkujących nauczycieli i niepedagogicznych pracowników oświaty. To warunek konieczny, by jakiekolwiek zaproszenia strony rządowej mogły być traktowane jako autentyczny wyraz woli wspólnej pracy, a nie taktyczny wybieg mający tworzyć pozór otwartości na dialog.

Zamiast rozważać perspektywę mglistej przyszłości, należy podjąć już teraz działania naprawcze w celu zminimalizowania szkód powstałych w wyniku ostatniej reformy. Konieczna jest korekta  podstaw programowych, przede wszystkim redukcja treści nauczania, realne przygotowanie się na kumulację roczników - zwiększenie liczby miejsc w liceach i technikach, powrót do szkół uczniów z niepełnosprawnościami.

Polskie dzieci i młodzież zasługują na najlepszy system oświatowy, a polska szkoła im tego obecnie nie zapewnia. Działania na rzecz zmiany powinny być podjęte jak najszybciej, ale domagamy się stworzenia odpowiednich warunków do wypracowania najlepszych rozwiązań. Potrzebny jest czas na określenie kluczowych zagadnień, opracowanie formuły  i dobór uczestników debaty. Trzeba również założyć, że prace takiego forum nie ograniczą się do jednorazowego spotkania, a potrwają odpowiednio długo – podobnie jak obrady Okrągłego Stołu w 1989 r.

Koniecznie należy również uwzględnić dokonania szeregu podmiotów, które w ostatnim czasie intensywnie pracowały nad stworzeniem podstaw pożądanej zmiany. Trwa Narada Obywatelska o Edukacji (NOoE), w której uczniowie, nauczyciele i rodzice wspólnie zastanawiają się, jakiej szkoły i edukacji oczekują. Związek Miast Polskich zamierza przeprowadzić w okresie wakacji obrady Kwadratowego Stołu.  Swoje pomysły usiłują wdrażać Superbelfrzy i Budzące się szkoły. Koalicja Nie dla Chaosu w Szkole opracowała raport ">Dobra zmiana w edukacji< próba diagnozy". Społeczne Towarzystwo Oświatowe zaproponowało "Główne kierunki rozwoju polskiej edukacji". Swój raport przedstawił ostatnio Zespół Parlamentarny ds. Przyszłości Edukacji. Te i inne  inicjatywy są niezwykle wartościowe i należy skorzystać z wypracowanych przez nie wniosków i propozycji.

Debata o edukacji jest potrzebna i toczy się już teraz w środowiskach związanych z oświatą, ale rząd konsekwentnie ignoruje wszelkie oddolne inicjatywy. Pomysł spotkania na Stadionie Narodowym uważamy za kolejną próbę pozorowania dialogu. Dlatego wychodzimy z inicjatywą otworzenia z początkiem nowego roku szkolnego ogólnopolskiego  Forum „Wspólnie dla Edukacji”, deklarując jednocześnie gotowość do aktywnego zaangażowania w jego pracach.

A dziś, dla dobra przyszłości polskiej edukacji,  wzywamy Pana Premiera do spełnienia zgłaszanego przez nauczycieli postulatu płacowego oraz do zażegnania kryzysu wywołanego tzw. reformą. Dopiero kolejnym krokiem może i powinno być włączenie się Pana Premiera i rządu w wypracowanie rozwiązań dla tonącej polskiej edukacji.  

 

Sygnatariusze listu:

prof. dr hab.dr h.c. multi Bogusław Śliwerski

prof. zw. dr hab. Joanna Papuzińska

prof. nadzw. dr hab. Ewa Jarosz
PAN prof. Łukasz Turski, fizyk
prof. Tadeusz Gadacz, filozof
prof. Krzysztof Podemski, socjolog
prof. Roman Kubicki, filozof
prof. Elżbieta Jamrozik, filolożka
dr hab. Przemysław Sadura, socjolog  
dr Iwona Chmura-Rutkowska, pedagożka i socjolożka
dr hab. Magdalena Olpińska-Szkiełko, glottodydaktyczka
Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka 2008-2018
dr Krystyna Starczewska, prezes Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej
Jerzy Wiśniewski, ekspert w dziedzinie edukacji
Zofia Grudzińska, Obywatele dla Edukacji, Przestrzeń dla Edukacji
Jarosław Pytlak, Społeczne Towarzystwo Oświatowe
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Rosji
Jan Ordyński, dziennikarz i publicysta
Jacek Dubois, adwokat
Tomasz Rozwadowski, dziennikarz

Władysław Frasyniuk, przywódca strajku we Wrocławiu podczas Sierpnia 80

Grzegorz Kasdepke, pisarz, dziennikarz , autor scenariuszy

Joanna Kos-Krauze, reżyser

Agnieszka Olszewska Fundacja Edu Tank, Obywatele dla Demokracji

OMKS (Ogólnopolski Międzyszkolny Komitet Strajkowy) reprezentujący 960 szkół i przedszkoli
Protest z Wykrzyknikiem
Superbelfrzy RP
My, nauczyciele
Ja, Nauczyciel        
NIE dla chaosu w szkole
Rodzice Przeciw Reformie Edukacji
Inicjatywa Rodziców Zatrzymać Edukoszmar
Uniwersytet Solidarny ze Szkołą

Obywatele dla Edukacji

Grzegorz Lorek, Nauczyciel Roku 2002
Marcin Zaród, Nauczyciel Roku 2013
Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczyciel Roku 2017
Przemysław Staroń, Nauczyciel Roku 2018
Dorota Łoboda, Rodzice Przeciw Reformie Edukacji
Olgierd Porębski, NIE dla chaosu w szkole
Anita Czarniecka, Inicjatywa Rodziców Zatrzymać Edukoszmar
Anita Głowińska, Inicjatywa Rodziców Zatrzymać Edukoszmar
Anna Kacmajor, Inicjatywa Rodziców Zatrzymać Edukoszmar
Joanna Krysiak, Inicjatywa Rodziców Zatrzymać Edukoszmar
Ilona Kulikowska, Inicjatywa Rodziców Zatrzymać Edukoszmar  
Łukasz Maślona, Szkoła to nie eksperyment
Wojciech Gawlik, Edu-klaster
Iga Kazimierczyk, Fundacja "Przestrzeń dla edukacji"
Marcin Stiburski, Szkoła Minimalna

Agnieszka Holland, reżyserka filmowa
Andrzej Saramonowicz, scenarzysta i reżyser
Krystyna Janda, aktorka
Julia Kamińska, aktorka
Maja Ostaszewska, aktorka
Magda Schejbal, aktorka
Piotr Zelt, aktor
Aga Zaryan, wokalistka Jazzowa

 


Protest z Wykrzyknikiem    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Protest z Wykrzyknikiem będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...