Nie dla rozporządzenia segregacyjnego!

Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonymi konsultacjami publicznymi dotyczącymi projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych badań sanitarno-epidemiologicznych, zgłaszam stanowczy sprzeciw i uwagi wobec Rozporządzenia, które:
umożliwia uznaniowe skierowanie na badanie przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego osoby, w związku z prowadzonym przez inspektora dochodzeniem epidemiologicznym w kwestii zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Rozporządzenie wskazuje, iż państwowy powiatowy inspektor sanitarny uznaniowo może niezwłocznie skierować osobę na obowiązkowe badanie, co jest niedopuszczalne. Państwowy powiatowy inspektor sanitarny, w przypadku wyłącznie podejrzenia o zakażeniu nie może autorytarnie móc kierować osoby na obowiązkowe badanie dla celów nadzoru epidemiologicznego, gdyż stanowi to podstawę do potencjalnych nadużyć. Zwłaszcza wobec faktu wpisania na listę w §3, pkt. 34 zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w §3, pkt. 38 zakażenia wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS).

Rozporządzenie nie wskazuje:
jakie konsekwencje czekają powiatowego inspektora sanitarnego (lub inne osoby) w przypadku skierowania danej osoby wyłącznie uznaniowo na obowiązkowe badania dot. faktu zakażenia się Covid-19?

W związku z powyższym SPRZECIWIAM SIĘ Rozporządzeniu i jestem za wykreśleniem:

§3, pkt. 34 (zakażenie wirusem SARS-CoV-2) oraz

§3, pkt. 38 (zakażenie wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) z Rozporządzenia.


Wnioskuję również o wpisanie odpowiedzialności karnej do 2 lat pozbawienia wolności dla inspektora, który skierował osobę na obowiązkowe badanie dot. Covid-19 uznaniowo i bez wyraźnego uzasadnienia.

Dodatkowo, założenie, że projektowane rozporządzenie nie wywiera wpływu na rynek pracy nie jest prawdziwe. Uznaniowe kierowanie osób na obowiązkowe badania i ich testowanie może mieć bezpośredni wpływ na liczbę pracowników, którzy ostatecznie będą kierowani na kwarantannę lub izolację. W maju 2022 r. Minister zdrowia oznajmił, że „dochodzimy do punktu w czasie, gdzie porównanie z grypą staje się coraz bardziej uzasadnione”, co jasno wskazuje, iż umieszczenie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz zakażenie wirusem zespołu ostrej niewydolności oddechowej (SARS) w Rozporządzeniu może stanowić istotną podstawę do nadużyć.

Naród Polski

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Naród Polski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...