NIE! DLA USUNIĘCIA KLAS ARTYSTYCZNYCH W LXXXVI LO

Warszawa, 7 marca 2013

 

Dyrektor
LXXXVI Liceum Ogólnokształcącego 
im. Batalionu „Zośka” 
Pani Barbara Ćwik

 

PETYCJA

 

Uczniowie, rodzice , absolwenci, nauczyciele oraz przyjaciele LXXXVI LO im. Batalionu „Zośka” z dużym niepokojem w ofercie szkoły na rok szkolny 2013/2014 nie znaleźli szerokiej oferty dla klas kulturowych zwanych „artystycznymi”.  Od paru lat Dyrektor szkoły występuje o godziny w ramach innowacji przedmiotów artystycznych, a w tym roku tych godzin ma być mniej bądź wcale. Jako społeczność szkolna występujemy z prośbą o kontynuowanie innowacji pedagogicznej prowadzonej w szkole od 1994 roku.

Odmienność oferty edukacyjnej szkoły w obliczu niżu demograficznego stanowi o być albo nie być szkoły. Klasy A (artystyczne) od lat przyciągają do szkoły gimnazjalistów zainteresowanych obcowaniem z kulturą (teatrem , filmem, muzyką, plastyką i tańcem), oraz współtworzeniem jej.

Wystarczy nadmienić, że w szkolnym „Teatrze  13 Rzędów” uczniowie przygotowali ponad 100 premier. Braliśmy udział w licznych przeglądach teatralnych, w konkursach wokalnych oraz w plastycznych i tanecznych  w kraju i za granicą. Np. w 2005r. klasa artystyczna była na Łotwie z spektaklem teatralnym pt. „Jest Warszawa” . Przedstawienie prezentowane było dla Polonii na Łotwie i dla polskiej ambasady.

Losy absolwentów dowodzą, że trafność oferty edukacyjnej umożliwia kontynuowanie wykształcenia na poziomie wyższym w szkołach artystycznych i kierunkach humanistycznych.

We wrześniu 2012 roku szkoła otrzymała z rąk Pani Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Honorowe Wyróżnienie „Szkoła z pomysłem” za wszechstronny rozwój artystyczny uczniów. Jest nie do przyjęcia zniszczenie wielu lat pracy i osiągnięć uczniów oraz pracowników szkoły.

Z naszej inicjatywy powstała strona na portalu społecznościowym  facebook „NIE dla usunięcia Klas Artystycznych i Tygodnia Teatralnego w LXXXVI LO”, którą poparło ok. 350 osób w ciągu pierwszych 48 godzin istnienia.

Zwracamy się z prośbą o przywrócenie przedmiotów artystycznych w ofercie na rok szkolny 2013/2014. Szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą, przez lata zbudowała zaplecze techniczne (z ogromnym wkładem finansowym Rady Szkoły). Szkoła jest w pełni gotowa do profesjonalnego prowadzenia zajęć artystycznych.

 

W imieniu niżej podpisanych

Absolwent Maciej Pajączkowski

 

Do wiadomości:

Minister Edukacji Narodowej  ̶  Krystyna Szumilas

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy  ̶  Hanna Gronkiewicz-Waltz

Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy  ̶  Włodzimierz Paszyński

 

Mazowiecki Kurator Oświaty  ̶  Karol Semik

Burmistrz Dzielnicy Wola  ̶  Urszula Kierzkowska