Nie dla wiezy w Opatowie

Dnia 14 lipca 2023 r. zostało wszczęte przez Starostę Opatowskiego postępowanie o pozwolenie na budowę instalacji radiokomunikacyjnej, która ma składać się z przeszło 30 metrowej wieży, na której mają zostać umieszczone nadajniki i odbiorniki generujące promieniowanie elektromagnetyczne. Wieża ta miałaby stanąć pomiędzy domami jednorodzinnymi, w odległości mniejszej niż 170 metrów od szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowej, jak również w pobliżu przedszkola, miejscowego szpitala i domu pomocy społecznej. W dniu dzisiejszym (29.08.2023 r.) decyzja jeszcze nie została wydana, ale cała instalacja pod budowę wieży jest już przygotowana.

Po pierwsze budowla taka jest niezgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Po drugie przez wzgląd na promieniowanie elektromagnetyczne obawiamy się o zdrowie nasze i naszych dzieci.

Po trzecie budowla taka oszpeci najbliższy krajobraz i wpłynie niekorzystnie na wartość okolicznych nieruchomości mieszkalnych.

Dlatego my, mieszkańcy, rodzice i bliscy dzieci, które będą przebywać w pobliżu wspomnianych nadajników po kilka godzin dziennie, stanowczo PROTESTUJEMY przeciwko budowie wieży telekomunikacyjnej BT12245_OPATÓW_PN w Opatowie na działce ewidencyjnej 273/2.

edit: W dniu dzisiejszym (04.09.2023 r.) Starosta Opatowski poinformował o podjęciu decyzji odmawiającej inwestorowi wydania pozwolenia na budowę wieży. Nasze wysiłki nie poszły na marne!

Pierwszy krok za nami. 

Czekamy na decyzję z uzasadnieniem. 

Świętować będziemy i zakończymy naszą akcję w momencie uprawomocnienia wspomnianej odmowy (około 14 dni).

 

edit 2: Dziś strony otrzymały decyzję odmawiającą wydania zgody na budowę wieży.

W uzasadnieniu Starosta Opatowski powołuje się na argumentację przedstawioną przez pełnomocnika jednej ze stron (nie tej, która próbowała wydzierżawić fragment swojej działki pod wieżę), wynikającą z chroniącego nas miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (na terenach zabudowy jednorodzinnej nie można postawić masztu wyższego niż 5 metrów).

Jeżeli od dnia dzisiejszego w ciągu 14 dni do Wojewody Świętokrzyskiego nie wpłynie odwołanie od decyzji - świętujemy.

Jeżeli odwołanie wpłynie - działamy dalej.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Maciej Kandefer do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...