NIE dla zabudowy ostatnich terenów zielonych na Kleczkowie

Szanowny Panie Prezydencie!

Stanowczo sprzeciwiamy się przeznaczaniu kolejnych działek na Kleczkowie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i zabudowę zamieszkiwania zbiorowego, tym razem w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu (projekt planu 679).

Pod koniec ubiegłego roku w Biuletynie Informacji Publicznej pojawił się projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który przewidywał na obszarze objętym przystąpieniem przeznaczenie 8,39 ha na tereny zielone (m. in: na polany rekreacyjne i terenowe urządzenia sportowe). Dla mieszkańców była to ogromna szansa na zabezpieczenie terenu pod zieleń, a potem pod park, którego tak bardzo brakuje w tej części osiedla. Projekt w tej wersji miał również pozytywną opinię Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, która zwracała uwagę na potrzebę wyznaczenie terenów „zielonego klina" w tym obszarze.

W lipcu tego roku pojawił się nowy projekt planu, w którym niemal cały teren wcześniej przeznaczony pod zieleń, przeznaczony ma zostać pod zabudowę. Zabudowanie tych działek to odebranie mieszkańcom ostatniej szansy na potrzebne i mające znaczenie tereny zielone. To także sprowadzenie komunikacyjnej katastrofy na mieszkańców Kleczkowa. Już dziś autobusy, które przejeżdżają przez osiedle regularnie stoją w korkach. Kolejne mieszkania, a wraz z nimi przewidziane na każde mieszkanie miejsce parkingowe, to wprowadzenie do ruchu w tej okolicy kolejnych pojazdów. Kleczków otulony jest naturalnymi granicami - kanałem i linią kolejową. Bardzo brakuje kładki przez kanał i ciągu pod linią kolejową, które stanowiłyby kolejne kanały komunikacji.

Miasto, które przyjęło alarm klimatyczny musi doceniać obecność terenów zielonych w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej - przewietrzają miasto, ochładzają i nawilżają powietrze, retencjonują wodę. Takie tereny muszą być koniecznością wśród zabudowy wielorodzinnej i jest to zadanie Rady Miejskiej oraz Prezydenta, aby zapewnić teren pod park, zieleńce, polany rekreacyjne, skwery i bulwary. Taką możliwość dają właśnie zapisy miejscowego planu.

Zielony klin, który był pierwotnie przewidziany w projekcie zamieniony został gęstą zabudową. Zdecydowanie sprzeciwiamy się tym propozycjom! Wprowadzenie na tym obszarze kolejnej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej to przypieczętowanie nowej wyspy ciepła w mieście i odebranie mieszkańcom ostatniej szansy na tereny zielone w tej części Osiedla. Takie działania są sprzeczne z deklarowaną przez Wrocław polityką klimatyczną, polityką którą w założeniu miała na celu likwidację wysp ciepła, tworzenie nowych terenów zielonych i dostosowanie miasta do zmian klimatu.

W imieniu mieszkańców Osiedla Kleczków zdecydowanie sprzeciwiamy się projektowi miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu w wersji z 25.07.2022 r. i zwracamy się z wnioskiem o powrót do wersji projektu planu z dnia 8.11.2021 r., który zakładał przeznaczenie co najmniej 8,39 ha pod tereny zielone.  

Mieszkańcy Osiedla Kleczków


Remigiusz Szczytko i Jolanta Niezgodzka    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Remigiusz Szczytko i Jolanta Niezgodzka będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...