NIE dla zmiany nazwy ul. ZWM na Ursynowie

Warszawa-Ursynów, 1.10.2017

Stowarzyszenie Otwarty Ursynów

Społeczny Komitet Obrony Nazwy
ul. Związku Walki Młodych  

Wojewoda Mazowiecki
Zdzisław SIPIERA

Szanowny Panie Wojewodo,

my niżej podpisani prosimy o niezmienianie nazwy ulicy Związku Walki Młodych (ZWM) w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

W tej sprawie mieszkańcy ul. ZWM już dwukrotnie (2004, 2016) wypowiadali się i w obu przypadkach ponad 90% mieszkańców ulicy biorących udział w ankiecie przeprowadzonej przez Spółdzielnie „Stokłosy” była przeciwna zmianie nazwy tej ulicy.

W maju 2016 roku radni Dzielnicy Ursynów w podjęli  stanowisko, w którym wypowiedzieli się za pozostawieniem obecnej nazwy tej ulicy. Również mieszkańcy biorący udział w konsultacjach miejskich przeprowadzonych w czerwcu 2017 r. w sprawie dekomunizacji warszawskich ulic w 60% opowiedzieli  się za  pozostawieniem dotychczasowej nazwy ulicy. Nie bez znaczenia dla tej sprawy jest też wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (Sygn. akt I SA 1860/97), który już raz zmienił decyzję samorządu warszawskiego w sprawie zmiany nazw ul. ZWM, wskazując, że interes mieszkańców nie został należycie uwzględniony przez organy samorządu terytorialnego.

Sprawa zmiany nazwy ulicy ZWM nie ma dla nas waloru, ani historycznego, ani politycznego, a jedynie oznaczać będzie  poniesienie przez mieszkańców niepotrzebnych niedogodności i kosztów. Apelujemy do Pana o uszanowanie opinii mieszkańców ul. ZWM, stanowisk organów samorządowych, sadów i rozważenie ich przy podejmowaniu ostatecznej decyzji, ze szczególnym uszanowaniem  woli samych zainteresowanych, pozostawić obecną nazwę ulicy Związku Walki Młodych w dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.