Nie wysyłajmy bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wilga do schroniska bez wolontariatu!

Sz.P. Bogumiła Głaszczka, Wójt Gminy Wilga  

Urząd Gminy Wilga, ul. Warszawska 38, 08-470 Wilga

 

Szanowna Pani Wójt, 

w imieniu mieszkańców gminy Wilga oraz wszystkich, którym los zwierząt nie jest obojętny apelujemy o wypowiedzenie umowy na odławianie, transport oraz świadczenie usług przechowywania bezdomnych zwierząt zawartej w 2023 roku pomiędzy Gminą Wilga, a Schroniskiem dla zwierząt o złej sławie „Happy Dog” z siedzibą w Nowej Krępie 28 (08-460 Sobolew).

  1. Apelujemy, aby nie wysyłać zwierząt z terenu Gminy Wilga do miejsca, które jest zamknięte dla ludzi z zewnątrz, zamknięte na współpracę z wolontariuszami i organizacjami ds. ochrony zwierząt.
  2. Apelujemy, aby nie wysyłać bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wilga do miejsca, którego właściciel ma postawione zarzuty prokuratorskie o znęcanie się nad zwierzętami i przeciwko któremu obecnie toczy się proces.
  3. Apelujemy, aby decyzje dotyczące bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Wilga podejmowane były w oparciu o ich dobro, a nie tylko w oparciu o niską cenę za usługi.

Szanowna Pani Wójt, we wrześniu 2019 roku właściciel prywatnego schroniska „Happy dog”, do którego aktualnie trafiają zwierzęta odłowione z terenu gminy Wilga zerwał współpracę ze wszystkimi współpracującymi tam wolontariuszami. Od tamtej pory na teren schroniska nie ma wstępu nikt z zewnątrz, w także tym także wolontariusze, co naturalnie uniemożliwia realizację naturalnych potrzeb bytowych znajdujących się tam zwierząt. Brak wolontariatu pozbawia te - często bardzo skrzywdzone i lękliwe zwierzęta - spacerów, kontaktu z otoczeniem, socjalizacji z człowiekiem, a co za tym idzie, w wielu przypadkach odbiera im szansę na znalezienie nowego domu. Co więcej, na teren boksów, w których przebywają zwierzęta nie mają wstępu nawet osoby, które są zainteresowane adopcją, a także osoby poszukujące swoich zaginionych zwierząt!

Usunięcie wolontariuszy oraz całkowite zamknięcie się na odwiedzających spowodowane było zawiadomieniem przez grupę wolontariuszy właściwych organów ścigania o znęcaniu się nad zwierzętami do jakiego dochodziło na terenie schroniska. Zamknięcie schroniska „na świat” to ograniczenie kontroli z zewnątrz i uniemożliwienie weryfikacji czy opieka w schronisku jest wykonywana w sposób właściwy, bez rażących błędów i zaniedbań.

Od jesieni 2021 roku trwa proces przeciwko właścicielowi schroniska Panu Mariuszowi D. Na podstawie zgromadzonego, obszernego materiału dowodowego prokurator postawił Panu Marianowi D. zarzuty popełnienia przestępstwa i znęcania się nad zwierzętami o czym wielokrotnie donosiły lokalne media. Publikacji prasowych publicznie dostępnych na ten temat jest wiele. Dowody ukazują rażące zaniedbania oraz ogromne przepełnienie w tym schronisku. Sprawa dalej sie toczy, wina nie została udowodniona, ale są w okolicy inne schroniska, w przypadku których takich zarzutów nie ma. Psy wychodzą na spacery, są socjalizowane, zwiększa się ich szansę na dom. Czy naprawdę Gmina Wilga chce współpracować ze schroniskiem, na którym ciążą tak poważne zarzuty?

W minionym, 2022 roku schronisko w Nowej Krępie podpisało umowy z 18 gminami, natomiast w roku 2023 zawarło współpracę już z ponad 30 jednostkami samorządów terytorialnych. Jest to bardzo niepokojące zważywszy na fakt, że już w okresie oskarżenia schronisko to było przepełnione przez co dochodziło w nim do bardzo poważnych zaniedbań. Większość zwierząt spędza całe dnie w ciasnych, betonowych boksach, w izolacji, nie mając możliwości realizowania swoich naturalnych potrzeb. Naturalną potrzebą każdego psa jest ruch. Psy potrzebują spacerów, aby zachować dobre zdrowie fizyczne i psychiczne. Ich brak niesie za sobą liczne problemy behawioralne, co w konsekwencji bardzo ogranicza ich szansę na znalezienie domu. Przez brak wolontariatu zwierzęta przebywające w schronisku nie są szeroko ogłaszane w Internecie, przez co nawet te, które potencjalnie miałyby szansę na adopcję - za kratami spędzają całe swoje życie. Schronisko publikuje skąpe informacje o zwierzętach tam przebywających oraz w wielu przypadkach przeciąga adopcje. Wiele psów latami nie ma zapewnionej socjalizacji, przez co nie robi żadnych postępów co świadczy o braku właściwej opieki.

W schronisku panuje parwowiroza. Śmiertelność w tym miejscu jest na bardzo wysokim poziomie. Nasuwa się myśl dlaczego tak się dzieje? Czy zwierzęta w schronisku na pewno są właściwie zabezpieczone przeciwko pasożytom, aby uniknąć rozprzestrzeniania się tej choroby zakaźnej?

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na wskaźnik śmiertelności w schronisku w Nowej Krępie, który według danych zgromadzonych przez Biuro Ochrony Zwierząt (www.boz.org.pl) na podstawie danych z nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej o przepływie zwierząt wynosi:    

  • Śmiertelność w 2021r. wyniosła - 15%, podczas gdy w schronisku w Góździe -7%, a w schronisku Małe Boże -1%.      
  • Śmiertelność w 2020r. wyniosła - 23%, podczas gdy w schronisku w Góździe -3%, a w schronisku Małe Boże -4%.       
  • Śmiertelność w 2019r. wyniosła - 38%, podczas gdy w schronisku w Góździe - 5%, a w schronisku Małe Boże -9%.      
  • Śmiertelność w 2018r. wyniosła 22%, podczas gdy w schronisku w Małe Boże 6%.

Na uwagę zasługuje również fakt, że ciężarne suczki nie mają w tym schronisku wykonywanej sterylizacji aborcyjnej mimo, że jest to przecież możliwe, tylko zmuszane są do porodu, a następnie zabierany jest im ślepy miot do uśpienia. To ogromna trauma dla tych zwierząt, co potem odbija się na ich zachowaniu i może generować poważne problemy behawioralne. W ostatnim czasie dużo mówi się o dobrostanie zwierząt, który dla coraz większej grupy osób jest coraz bardziej istotną kwestią. Także w naszym regionie coraz więcej osób angażuje się w pomoc zwierzętom, reagując na zaobserwowaną krzywdę. To bardzo cieszy. Gmina również powinna zadbać o los bezdomnych zwierząt, zapewniając im najlepszą opiekę i warunki dające szansę na znalezienie nowego domu. Zwierzęta, które trafiają do schronisk najczęściej nie miały najlepszej przeszłości i szczęśliwego życia, czy Pani zadaniem warto krzywdzić je po raz kolejny, zamykając w przepełnionych boksach, z których nigdy nie wychodzą?

Niska cena za pozostawanie w gotowości na odłowienie zwierząt oraz jednorazowa opłata za bezterminowe utrzymanie zwierzęcia w schronisku nie zdejmuje z Władz gminy odpowiedzialności za los bezdomnych zwierząt i nie powinna być jedynym argumentem, decydującym o tak istotnej kwestii jak dobro, zdrowie, a często nawet życie czteronożnych istot. One przecież czują tak samo jak my, ludzie! Nie godzimy się na takie traktowanie bezdomnych zwierząt, nie godzimy się na utrzymywanie z publicznych środków schronisk, co do których jest tak wiele poważnych, prokuratorskich zarzutów!

W minionych latach gmina Wilga miała podpisaną umowę ze Schroniskiem Dla Zwierząt Małe Boże. Alternatywą dla obecnego schroniska jest także schronisko dla bezdomnych zwierząt "Zwierzaki do wzięcia" w Góździe. Niedaleko jest także schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Celestynowie. Wszystkie wymienione placówki są otwarte na współpracę z ludźmi z zewnątrz. Wiemy, że zwierzęta, które tam trafiają, są zaopiekowane, mają kontakt z ludźmi i co najważniejsze prawie wszystkie szybko też znajdują swoje nowe domy. Apelujemy o podpisanie umowy z takim właśnie schroniskiem.

Piszemy tę petycję bo wiemy, że opinia społeczna zarówno dla Pani jak i wszystkich urzędników, radnych jest bardzo ważna. Dlatego apelujemy o zerwanie i w przyszłości nie podpisywanie umowy ze schroniskiem dla zwierząt „Happy Dog” w Nowej Krępie. Nie fundujmy tym biednym zwierzętom niewłaściwej opieki, braku socjalizacji i potencjalnego uszczerbku na zdrowiu a nawet utraty życia. Brak wolontariatu to również brak kontroli. Tu chodzi o los i tak już pokrzywdzonych zwierząt.

Mamy nadzieję, że zapisze się Pani w historii Gminy jako Wójt, któremu zależy na losie bezdomnych i bezbronnych zwierząt. 

Prosimy, nie wysyłajmy zwierząt z terenu Gminy Wilga do schronisk bez wolontariatu!

Z wyrazami szacunku

 Mieszkańcy oraz miłośnicy zwierząt  

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Agnieszka do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...