Petycja przeciwko wprowadzeniu strefy płatnego parkowania (SPPN) na osiedlu Praga II

Mieszkańcy osiedla Praga II
Warszawa, 26 października 2022 r.

Biuro Rady m.st. Warszawy
pl. Defilad 1 p. XX Pałac Kultury i Nauki, 00-901 Warszawa
e-mail: sekretariat.br@um.warszawa.pl
Adres korespondencyjny:
Al. Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa

 

Szanowni Radni m.st. Warszawy,
Panie Prezydencie,

w związku z pracami drogowymi prowadzonymi przez Zarząd Dróg Miejskich mającymi na celu wprowadzenie strefy płatnego parkowania niestrzeżonego (SPPN) na terenie obszaru pl. Hallera, apelujemy o natychmiastowe zaprzestanie i zaniechanie dalszego procesu wprowadzania SPPN.

Prosimy o uchylenie uchwały nr LXV/2128/2022 Rady m.st. Warszawy z dn. 9 czerwca 2022 r. w części dotyczącej rozszerzenia SPPN w związku z protestami mieszkańców. Szczegółowe uzasadnienie niniejszej petycji przedstawiamy poniżej.

Działania prowadzone przez urzędników ZDM odebrały mieszkańcom możliwość korzystania z prywatnych samochodów. Następstwem tych działań są sytuacje konfliktowe, w których zmotoryzowani mieszkańcy zostali zmuszeni do walki o miejsca parkingowe. Przykładem jest ul. Karola Darwina, przy której 83 proc. mieszkańców zostało z dnia na dzień pozbawionych prawa do posiadania własnego samochodu, bo urzędnicy ZDM zmienili zasady parkowania.

My, niżej podpisani mieszkańcy osiedla Praga II, podkreślamy, że obszar pl. Hallera w praktyce oznacza osiedle mieszkaniowe Praga II w dzielnicy Praga-Północ. Czujemy się oszukani przez przedstawicieli miasta, a przede wszystkim przez urzędników ZDM, którzy w sposób niewłaściwy i niemiarodajny przeprowadzili proces konsultacji społecznych. W konsultacjach wzięło udział około 100 osób, co oznacza 0,6 proc. mieszkańców osiedla zamieszkanego przez blisko 15 tys. osób.

Jednocześnie uważamy, że radnym m.st. Warszawy nie został przedstawiony prawdziwy obraz sytuacji parkingowej osiedla, a jedynie wizja, która nie jest możliwa do realizacji. Radni, tak samo jak mieszkańcy, zostali więc wprowadzeni w błąd.

UZASADNIENIE PETYCJI:

W ramach konsultacji społecznych zorganizowano tylko jedno spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców, w którym według urzędników wzięło udział 35 osób (0,23 proc. ogółu mieszkańców). W żaden sposób nie weryfikowano tożsamości osób obecnych na spotkaniu, dlatego rzeczywista liczba osób zamieszkujących na terenie objętym planowanymi zmianami była zdecydowanie mniejsza i została oszacowana na 17 osób.

Spotkanie nie zostało zorganizowane na obszarze planowanej SPPN, np. w siedzibie głównej Domu Kultury Praga przy ul. Dąbrowszczaków, tylko w jego filii przy ul. Strzeleckiej. Filia znajduje się w innej części dzielnicy.

Prezentację przygotowaną przez ZDM na portalu YouTube obejrzało 50 osób. W spotkaniu na platformie Zoom uczestniczyło 30 osób. Głównie były to te same osoby, które wcześniej śledziły prezentację na portalu YT. W trakcie tych spotkań moderatorzy unikali odpowiedzi na najważniejsze pytania mieszkańców, m.in. ile jest obecnie miejsc parkingowych na Pradze II, ile ich będzie po wprowadzeniu SPPN i jakie jest obecnie zapotrzebowanie mieszkańców osiedla Praga II.

Nie przedstawiono pełnych danych, co do skali planowanych zmian oraz ich rzeczywistego oddziaływania, a podczas dyskusji i sesji pytań udzielano na ten temat odpowiedzi niekonkretnych i wymijających.

Jak podają urzędnicy, na dyżury konsultacyjne zgłosiły się 43 osoby. Przeprowadzono też 6 rozmów telefonicznych.

Na podstawie tych liczb należy stwierdzić, że w konsultacja wzięło udział około 100 osób, co oznacza około 0,6 proc. mieszkańców osiedla.

Rzeczywista liczba jest jednak dużo mniejsza, ponieważ w spotkaniach brały udział osoby znane m.in. z uczestnictwa w podobnych konsultacjach dotyczących różnych zmian w Warszawie także tych związanych z wprowadzeniem SPPN na innych dzielnicach.

Urzędnicy ZDM wprowadzili mieszkańców w błąd informując, że SPPN zostanie wprowadzona wyłącznie na terenie pl. Hallera. Nazwa procesu konsultacji to: "Jaka strefa płatnego parkowania na pl. Hallera i Szmulowiźnie?". Mieszkańcy ulic: Karola Darwina, Karola Linneusza, Wenantego Burdzińskiego, Józefa Nusbauma-Hilarowicza, Jana Młota, Namysłowskiej, Józefa Szanajcy, Władysława Skoczylasa, Dąbrowszczaków, Karola Szymanowskiego, Janusza Groszkowskiego, Bertolta Brechta czy Jagiellońskiej mieli prawo nie widzieć, że konsultacje pn. „pl. Hallera” dotyczą również ich. Główne spotkanie dla mieszkańców zostało zorganizowane poza obszarem planowanej SPPN, co dodatkowo utwierdzało mieszkańców w przekonaniu, że ich ulice nie zostaną objęte SPPN.

ZDM, co wynika z oficjalnego raportu, rozdystrybuował blisko 14 tys. ulotek i rozwiesił 75 plakatów z niewłaściwą nazwą obszaru, na którym ma powstać SPPN.

Podczas konsultacji społecznych nie zostały przedstawione żadne informacje oparte o liczby, a jedynie procenty i szacunki. Na ich podstawie podczas konsultacji, niemożliwa była odpowiedź na kluczowe pytania: ile miejsc parkingowych zostanie wyznaczonych w ramach SPPN oraz jakie jest rzeczywiste zapotrzebowanie mieszkańców. Bez tych informacji niemożliwe było określenie skali redukcji. Dopiero teraz, gdy urzędnicy przygotowują obszar do wprowadzenia strefy, mieszkańcy mają możliwość poznać nowe zasady parkowania.

Urzędnicy wielokrotnie przekonywali, że podstawowym celem SPPN jest zwiększenie rotacji parkujących pojazdów, ograniczenie dostępności określonego obszaru miasta dla samochodów i wprowadzenie preferencji dla komunikacji zbiorowej. Próba realizacji tych celów na osiedlu mieszkaniowym, którego topografia jest zupełnie inna niż na obszarach takich jak Żoliborz, Ochota czy Śródmieście, jest niemożliwa.

Na terenie osiedla jest tylko jedno miejsce użyteczności publicznej, z którego korzystają osoby przyjezdne. To Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek przy ul. Dąbrowszczaków. Trudno w podobnych kategoriach rozpatrywać Urząd Marszałkowski Województw Mazowieckiego przy ul. Bertolta Brechta, w którym znajdują tylko pojedyncze departamenty, nie zaś główna siedziba urzędu. Z kolei giełda przy ul. Namysłowskiej działa tylko w weekendy.

Należy też zaznaczyć, że na osiedlu znajduje się tylko jedna trasa linii autobusowej, która prowadzi przez osiedle na której znajdują się trzy przystanki. I choć na pl. Hallera jest pętla autobusowa, to pojazdy komunikacji miejskiej wyjeżdżają z terenu osiedla po przejechaniu zaledwie 650 metrów.

Urzędnicy zupełnie pominęli też fakt, że przy ul. Szanajcy znajduje się Zespół Szkół nr 14. Publiczna placówka zajmuje dwa budynki przy ul. Szanajcy 5 i ul. Szanajcy 17/19. Ze względu na profil szkoły: geologiczno-geodezyjno-drogowy, jej uczniami są nie tylko mieszkańcy Warszawy, ale też całego Mazowsza. Dodatkowo, przy ul. Burdzińskiego 4, znajduje się Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy, w którym uczy się wiele osób spoza Warszawy. Radykalne zmniejszenie liczby miejsc parkingowych przez urzędników w sąsiedztwie budynków szkolnych uderza przede wszystkim w mieszkańców.

Przekonywano nas, że SPPN zostanie wprowadzona tylko na terenie pl. Hallera, a także, że zyskamy nowe miejsca parkingowe. Za kwotę 30 zł rocznie mieliśmy mieć możliwość parkować bezpłatnie, nikt z urzędników nie powiedział jednak, gdzie mamy parkować. Nie zaproponowano nam żadnej alternatywy, zaś w jednym z nielicznych miejsc, w których można było zorganizować dla mieszkańców parking – wzdłuż ul. Jagiellońskiej - w ostatnich dniach posadzono drzewa.

W prezentacji przygotowanej przez ZDM, która podsumowała proces konsultacji społecznych, znajduje się informacja, że odnotowano udział 18 osób, które sprzeciwiają się powstania strefy. W prezentacji nie poinformowano jednak o kilkudziesięciu e-mailach przesłanych do urzędu dzielnicy i Zarządu Dróg Miejskich czy wyników internetowej petycji przeciwko SPPN podpisanej przez 128 osób. Nie podano, więc prawdziwej liczby osób, które sprzeciwiają się rozszerzenia SPPN.

W prezentacji znajdują się też fałszywe sformułowania np. „Wśród uczestników konsultacji powszechne było stwierdzenie, że należy strefę rozszerzyć jak najszybciej.” To nieprawda, a dowodem, że konsultacje zostały przeprowadzone w sposób niewłaściwy i nie przedstawiają woli mieszkańców osiedla Praga II jest niniejsza petycja.

Mieszkańcy dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy


Kamil Ciepieńko, radny dzielnicy Praga-Północ m. st. Warszawy, stowarzyszenie "Kocham Pragę"    Skontaktuj się z autorem petycji