Nowa partia obywatelska wolnościowa VPVD

Szanowni czytelnicy.

Ponieważ obecnie żadna partia nie będzie dbać o dobro obywatela a zamiast tego każda (poza Konfederacją) ma zamiar realizować wytyczne WEForum (tzw. światowego forum ekonomicznego), zaś Konfederację mało osób jest w stanie poprzeć (między innymi hiperkapitalistyczne podejście do gospodarki i hiperprawicowe ich poglądy), potrzebujemy nowej partii politycznej. Partii, która odda władzę w ręce ludzi i będzie sprawować władzę w oparciu o cotygodniowe referenda (lub comiesięczne, ale z duża ilością pytań, gdyby okazało się to drogie - budżet będzie ujemny po opuszczeniu przez PiS stanowiska).

Chcę utworzyć partię, której działalność zostanie wpisana do statutu i która to działalność będzie się składać z następujących rzeczy:

1) Zapewnienie prywatności, wolności i likwidację inwigilacji obywateli, którzy nie są o nic podejrzani ani oskarżeni. Gwarancję istnienia gotówki będę chciała wpisać do Konstytucji RP (obecnie każda partia oprócz Konfederacji albo zapowiedziała, że ją usunie, albo to zrobi tuż po wprowadzeniu CBDC). 

2) Zorganizowanie referendów tak częstych jak to możliwe. We wszystkich kwestiach wpływających na życie obywateli organizowane będą referenda o ile Konstytucja tego nie zakazuje. W tym, czy realizowane będą certyfikaty CO2, miasta 15-minutowe, wycofanie samochodów spalinowych oraz inne agendy - do decyzji ludzi.

3) Podstawowe wartości chrześcijańskie i etyczne pozostaną gwarantowane. Ludzie nie dążący do samozagłady, nawet gdy nie wierzą w Boga, tych podstawowych zasad przestrzegają.

4) Brak uczestnictwa w WEForum i podobnych eventach. Nie podajemy ręki globalistom.

 

Po co jednak piszę tą petycję?

O ile do utworzenia partii politycznej wystarczą 3 osoby (mogłabym być to ja i 2 osoby znajome) i zebranie 1000 podpisów, z czym można się wyrobić w kilka do kilkunastu dni, o tyle, by partię wystawić na wybory trzeba zebrać minimum 100 tysięcy podpisów (w praktyce 200 tys. ponieważ ludzie mogą złożyć nieważny podpis - błędy w adresie, błędy w PESEL-u, podanie nieprawdziwych danych). Czas rejestracji partii może trwać do 3 miesięcy. Czas wpisania jej do rejestru partii znając jak działa nasze państwo - podobny czas. Zostanie około 100 dni na zebranie 200 tys. podpisów. Aby to było wykonalne w tym momencie potrzeba 20 do 50 osób do ich zebrania po etapie rejestracji partii.

Oprócz poparcia inicjatywy - osoby, które chciałyby stać się członkami partii i mogłyby pomóc w zebraniu tej ilości głosów proszę o podanie e-maila w polu "Adres E-mail". Osoby tylko wspierające akcję, ale nie chcące być członkiem nowej partii - proszę o niepodawanie adresu e-mail.

Planowana nazwa partii: Vox Populi, Vox Dei (VPVD - Głos Ludzi, Głos Boga).

Przydałby się też prawnik, który pomoże partię założyć - moja inicjatywa jest oddolna - po tym jak widzę jak korupcja triumfuje w sytuacji, gdy dobrzy ludzie nic nie robią. Pora by zrobili to, co trzeba, czyli wystawili nową partię reprezentującą ludzi, a nie opętanych przez złe moce globalistów.

Na fakt obowiązkowego podania imienia, nazwiska, adresu i kraju - nie mam wpływu. Jeżeli chcesz dać znać, że pomysł popierasz, ale nie chcesz podawać tych danych - wpisz cokolwiek co brzmi w miarę wiarygodnie. (-; To nie jest petycja, która pozwoli uczestniczyć w wyborach, ponieważ nie ma formy pisemnej i nie zawiera podpisów.

 

 

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Valkyria do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...