Nowy Bilet Metropolitalny

     Jako mieszkańcy Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta (OMT) codziennie korzystamy z dobra, jakim jest komunikacja miejska. Transport publiczny zapewnia nam dojazd do domów, miejsc pracy, szkół, placówek publicznych, czy muzeów, kin, klubów i miejsc wypoczynku.

     Autobusy, tramwaje czy pociągi to nasze codzienne środki transportu, bez których ciężko się obyć, a mnogość taryf i biletów wprowadza wśród użytkowników dezorientację, naraża na niepotrzebne koszty oraz utratę cennego czasu. Niestety obecna rzeczywistość bywa frustrująca i zniechęcająca do korzystania z transportu publicznego.  Bardzo poważnym problemem jest zwłaszcza konieczność kasowania innych biletów w każdym środku transportu. (np. przy przesiadce z autobusu na pociąg SKM).

     Aktualnie na znacznej części OMT funkcjonuje bilet metropolitalny wydawany przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej (MZKZG). Niestety nie spełnia on jednak naszych oczekiwań. Przede wszystkim jest dostępny w nielicznych punktach, a cena biletu jest zdecydowanie za wysoka. Bilet miesięczny dla osoby dorosłej na całą komunikację zbiorową (ZTM Gdańsk+ZKM Gdynia+MZK Wejherowo+SKM+PR) kosztuje dziś 220 zł.  Z kolei krótkoterminowe bilety czasowe występują jedynie w wymiarze 24-godzinnym. Wobec tego pasażerowie incydentalni, którzy chcieliby skorzystać z kilku środków transportu, nie są skłonni by przesiąść się z samochodu do komunikacji publicznej.

     Uważamy, że jako przykład do naśladowania należy przyjąć miasto stołeczne Warszawa czy Londyn, gdzie zintegrowany system biletowy istnieje już od dawna, a także Metropolie Krakowską i Śląską , gdzie zintegrowany system biletowy został wprowadzony do użytku w ostatnim czasie.

     Wiemy, że od dłuższego czasu trwają dyskusje nad wariantem przeprowadzenia integracji taryfowo-biletowej na obszarze OMT. Uważamy, że jedynym rozsądnym i służącym dobru mieszkańców obszaru metropolitalnego rozwiązaniem jest pełna integracja proponowana przez MZKZG. Zakłada ona utworzenie wspólnego, jednolitego, systemu biletu elektronicznego obejmującego wszystkie środki transportu miejskiego, jak również pociągi SKM, Przewozów Regionalnych i Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Przedsięwzięcia to wymaga wyposażenia pojazdów transportu miejskiego w czytniki biletów.

     Wiemy również, że utworzenie takiego, nowego, systemu jest możliwe dzięki 85-procentowemu wsparciu finansowemu ze środków mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

     W związku z powyższym zwracamy się do osób i instytucji odpowiedzialnych za podjęcie decyzji w tej sprawie z apelem o utworzenie nowego, wspólnego, elektronicznego Biletu Metropolitalnego, obsługującego różne taryfy przejazdowe, którym my, mieszkańcy, będziemy mogli posługiwać się we wszystkich środkach komunikacji publicznej na całym obszarze Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta.   

     Z poważaniem

                                                                                                                                                                       Pasażerowie OMT