Ocalmy Muzeum Ziemi PAN w Warszawie!

Wyrażamy jednoznaczny sprzeciw wobec decyzji Polskiej Akademii Nauk dotyczącej likwidacji Muzeum Ziemi w Warszawie, przeniesienia warszawskich kolekcji geologicznych do Krakowa, zamknięcia zbiorów muzealnych w magazynach, a także pozbawienia dotychczasowej dostępności zabytkowej siedziby Muzeum Ziemi przy Alei Na Skarpie – białego pałacyku Branickich i willi Pniewskiego.

Muzeum Ziemi od 75 lat jest ważnym punktem na mapie warszawskich muzeów – wypełnia pustkę muzeum historii naturalnej. Gromadzi kolekcje i prezentuje zbiory ważne dla polskiego dziedzictwa geologicznego: mineralogiczno-petrograficzne, paleontologiczne, cenne kolekcje bursztynu i innych żywic kopalnych oraz jedną z największych w tej części Europy państwowych kolekcji meteorytów. W Muzeum Ziemi tworzone są unikatowe kolekcje: sztuki interpretującej zbiory przyrodnicze czy pierwsza w Polsce muzealna Kolekcja Antropocenu.

Kolekcje Muzeum Ziemi posiadają bezcenny potencjał i są historycznie związane z Warszawą, a ich przeniesienie do Krakowa będzie oznaczało wyrwanie z kontekstu badawczego. Od dziesięcioleci Muzeum Ziemi odwiedzają warszawiacy i turyści poszukujący wiedzy o Ziemi.

Kolekcje Muzeum Ziemi są nośnikiem wiedzy o przeszłości i teraźniejszości geologicznej naszej planety. W dobrze rozumianym interesie społecznym leży dalszej ich udostępnianie społeczeństwu.

Siedziba Muzeum Ziemi to ważny punkt na mapie Warszawy - biały pałacyk Branickich i willa Pniewskiego przy Alei Na Skarpie. Budynki te powinny pozostać dostępne dla publiczności i z taką intencją były przekazywane dla Muzeum Ziemi. Są nie tylko pozostałością pałacowo-ogrodowych założeń „Na górze” Szymona Bogumiła Zuga, ale przede wszystkim perłą polskiej architektury. Willa Bohdana Pniewskiego to nie tylko dom własny jednego z największych polskich architektów, ale także miejsce pamięci Powstania Warszawskiego – ze śladami kul w ścianach i plamą powstańczej krwi na schodach. Tak ważny budynek nie powinien być traktowany w kategoriach handlowych czy inwestycyjnych dla poszukiwania szybkiego zarobku. Willa Pniewskiego powinna pozostać dostępna dla publiczności.

Nieakceptowalną społecznie jest próba likwidacji Muzeum Ziemi, przybierająca formułę wywozu tysięcy okazów muzealnych i zamknięcia ich w magazynach. To działania sprzeczne z nowoczesnym rozumieniem muzealnictwa i zarządzania instytucjami muzealnymi. To również działania niweczące działania Muzeum Ziemi na rzecz budowania edukacji geologicznej w polskim systemie kształcenia.

Zwracamy się do Pana Prezesa z prośbą o docenienie potencjału Muzeum Ziemi. To jednostka starsza niż Polska Akademia Nauk, która ma szansę jeszcze przez wiele lat wypełniać brak narodowego muzeum historii naturalnej.

____________

Pomocne linki: 

Artykuł o zamiarach Prezesa PAN wobec Muzeum Ziemi: https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,29979807,pan-chce-sprzedac-siedzibe-muzeum-ziemi-bialy-palacyk-i-willa.html

Program Muzeum Ziemi na sezon 2023/2024: https://mz.pan.pl/pl/sezon-2023-2024-w-muzeum-ziemi-dzieje-sie-program-wystaw-wydarzen-projektow

FB Muzeum Ziemi: https://www.facebook.com/muzeum.ziemi.pan

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Dr Adam Przywara będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...