Odstąpienia od planowania inwestycji PSE przebiegu linii wysokiego napięcia 2 x400kV przez teren Kątów Borucza

5E84BBBF-5982-493F-A483-D9423B701C16.jpegP E T Y C J A

Mieszkańcy miejscowości Kąty Borucza oraz osoby, dla których środowisko i przyroda są wartością bezcenną składają petycję w sprawie:

odstąpienia od planowania inwestycji PSE przebiegu linii wysokiego napięcia 2 x400kV przez teren Kątów Borucza, gmina Dobre  

Domagamy się: odstąpienia od wariantu W1 oraz W2 a więc poprowadzenie korytarza poza tereny miejscowości Kąty Borucza  

Poniżej przedstawiamy uzasadnienie:

1.  ARGUMENTY FORMALNE

Pomysł budowy linii wysokiego napięcia 2x 400 kV w miejscowości Kąty Borucza jest planem na zniszczenie cennego przyrodniczo terenu. Korytarz W1 oraz W2 jest niedopuszczalny do zaakceptowania dla mieszkańców ze względu na zniszczenie środowiska w którym żyją od pokoleń. Ogromne słupy całkowicie naruszą równowagę ekologiczną. Zamiast pięknej zieleni lasu, widok na siedemdziesięciometrowe słupy z rozciągniętymi liniami. Plan ten jest sprzeczny z Celami Zrównoważonego Rozwoju, które wyraźnie podkreślają to aby chronić lasy oraz ich bioróżnorodność.  

2.  ARGUMENTY ŚRODOWISKOWE

Planowana droga linii przebiegałaby przez najcenniejsze przyrodniczo tereny borów sosnowych, bagien oraz torfowisk. W Kątach Borucza znajduje się w Rezerwat Przyrody Torfowisko Zawały. Został utworzony w 2012 r. zajmuje powierzchnię 6,28 ha. Wokół rezerwatu utworzono otulinę o powierzchni 35,1634 ha. Na mocy obowiązującego planu ochrony ustanowionego w 2019 r., obszar rezerwatu wraz z otuliną objęty jest ochroną czynną. Kolejnym argumentem uzasadniającym naszą petycję jest sprawa wycinki lasów, ingerencja w obszar leśny. Linia ta ma zostać poprowadzona przez lasy, co za tym idzie wycięcie drzew, ogromnej ilości drzew. A to co jest powiązane z wycięciem drzew to zniszczenie siedliska zwierząt. Korytarz przecinałaby stałe miejsca bytowania łosi, saren itd. które od lat mają swoje ścieżki i miejsca np. lizawki przygotowane przez leśniczych.

  3.  ARGUMENTY SPOŁECZNE

Wariant W1 oraz W2 poprowadzenia korytarza na terenie miejscowości Kąty Borucza przebiegałby przy terenach istniejącej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz działkach rekreacyjnych lub w ich bezpośredniej bliskości. Miejscowość ta jest bardzo atrakcyjna do zamieszkania, czego dowodem jest wzrost zakupów działek oraz rozpoczętych procesów inwestycyjnych. Budowa linii z pewnością obniżyłaby rozwój tej miejscowości, Kąty Borucza nie będą już atrakcyjnym miejscem dla osób doceniających wartość natury. Realizacja planowanej inwestycji wpłynęłaby negatywnie na komfort życia. Zahamowałaby rozwój miejscowości oraz przede wszystkim wpłynęłaby negatywnie na zdrowie mieszkańców. Nie chcemy aby śpiew ptaków został zastąpiony dźwiękiem linii wysokiego napięcia.    

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty wnosimy jak na wstępie.

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Zielone Kąty PL do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...