Order Orła Białego dla "Kamyka"

Do redakcji "Harcerza Rzeczypospolitej" dotarła ważna wiadomość o przyznaniu pośmiertnie, w nadzwyczajnym trybie, z uwagi na wielkie zasługi dla Polski, Orderu Orła Białego 25 wyjątkowym osobom, które w sposób szczególny zasłużyły się naszej Ojczyźnie.. Z naszego – harcerskich wychowawców – punktu widzenia, jest to lista bardzo zacnych osób, ze wszech miar zasługujących na to odznaczenie. Jesteśmy z tego powodu niezwykle dumni i szczęśliwi...

Jednak zabrakło na tej liście jeszcze jednego nazwiska. Człowieka niezwykle zasłużonego Ojczyźnie. Człowieka, który wyniósł polską pedagogikę na poziom dzisiaj niedostępny zbyt wielu ludziom. Pedagoga wybitnego na skalę co najmniej europejską. Człowieka, który przyłożył się bezpośrednio do utworzenia gałęzi harcerstwa dla naszych najmłodszych Obywateli czyli zuchów. Człowieka, który realizował wielki projekt wychowawczy II Rzeczypospolitej, czyli powstania i działania Ośrodków Kształceniowych Harcerstwa w Górkach Wielkich, na Buczu oraz w Nierodzimiu, z których wyszli tacy ludzie, jak bohaterowie jego książki Kamienie na szaniec: "Rudy", "Alek" i "Zośka". Człowieka, który podczas wojny zajmował się nadal wychowaniem, jednocześnie walcząc o Polskę, jako członek Komendy Głównej AK i jeden z współtwórców Szarych Szeregów. Ojakości Jego służby może świadczyć fakt, iż podczas wojny, gdy kierował pracą Biuletynu Informacyjnego będącego głównym źródłem informacji dla Polaków żyjących w okupowanej Posce, tylko raz popełniono błąd podając niesprawdzoną informację którą trzeba było sprostować. W warunkach wojny, przez całe 5 lat! Nie zaprzestał swej pracy także po wojnie, starając się w trudnym komunistycznym świecie szukać uczciwego kompromisu. Gdy porozumienie z władzą bez naruszenia harcerskich wartości było niemożliwe, odchodził z organizacji, trwając na straży naszych tradycyjnych wartości jako pedagog i pisarz. "Kamyk". Nasz Druh harcmistrz profesor Aleksander Kamiński.

 

Zwracamy się z gorąca prośbą, tym gorętszą że płynąca w większości z naszych harcerskich serc, o spowodowanie, by nasz "Kamyk" trafił na tę zaszczytną, wyjątkową listę. On tam po prostu powinien się znaleźć.

 

Czuwaj!

 

redaktor naczelny czasopisma "Harcerz Rzeczypospolitej"

hm Janusz SikorskiOraz niżej podpisani:


hm Marian Antonik

hm Grażyna Banak

hm Stanisław Bańkowski

hm Jarosław Błoniarz

hm Dorota Całka

hm Mateusz Cebula

hm Marek Frąckowiak

hm Marek Gajdziński

hm Danek Jackowski

hm prof Andrzej Janowski

hm Tomasz Kostienko

hm Jolanta Kreczmańska

hm. Jacek Kurzępa

hm prof Adam Massalski

hm Dariusz Morsztyn

hm Piotr Niwiński

hm Franek Pepliński

hm Marek Podwysocki

hm Piotr Prokop

hm Czesław Przybytek

hm Izabela Staszczyszyn

hmJoanna Struś - Prokop

hm prof Bogusław Śliwerski

hm Dariusz Zajączkowski

 


Janusz Sikorski "Harcerz Rzeczypospolitej" www.hr.bci.pl    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Janusz Sikorski "Harcerz Rzeczypospolitej" www.hr.bci.pl do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...