Petycja o rozpatrzenie poza kolejnością wpływu sprawy dot. Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Mateusz Stanaszek
Piotr Kwiatkowski
Piotr Bartoszewski
Marta Ziobroń

Członkowie Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Otwocku kadencji 2023-2026

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie
III Wydział Cywilny
ul. Poligonowa 30
04-051 Warszawa

dotyczy sprawy: II C 2173/23

Petycja o rozpatrzenie poza kolejnością wpływu sprawy dot. Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Wysoki Sądzie,                   

w imieniu członków Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy obdarzyli m.in. nas swoim zaufaniem, oddając głosy w wyborach do Rady Nadzorczej Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej (które odbyły się na częściach Walnego Zgromadzenia członków spółdzielni, przeprowadzonych w czerwcu ub. roku), zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpatrzenie poza kolejnością wpływu sprawy o sygnaturze II C 2173/23.               

Swoją prośbę motywujemy tym, że od czerwca 2023 roku, z uwagi na celowe zaniechanie Zarządu OSM, polegające na niezłożeniu wniosku o wpisanie nowo wybranych członków organu kontrolnego do KRS, Rada Nadzorcza Otwockiej Spółdzielni Mieszkaniowej nie jest dopuszczona do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków, do których należy przede wszystkim kontrola bieżąca pracy Zarządu, ustalanie planu remontów oraz planu finansowego, a także wiele innych istotnych z punktu widzenia zwykłego spółdzielcy.               

Z uwagi na powyższe, prosimy jak na wstępie.


Piotr Kwiatkowski    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Piotr Kwiatkowski do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...