Petycja w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych i rowerzystów przez śluzę Opatowicką we Wrocławiu

Wrocław, dnia 12.05.2023 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

 we Wrocławiu 

My, niżej podpisani mieszkańcy Wrocławia i okolic, składamy niniejszą petycję w sprawie przywrócenia przejścia dla pieszych i rowerzystów przez  śluzę Opatowicką we Wrocławiu.

Podczas wieloletniego remontu śluzy do opinii publicznej płynęły sprzeczne komunikaty o tym, że po zakończeniu prac poszerzone i zabezpieczone wrota mają być znów dostępne dla komunikacji pieszej i rowerowej. Czekaliśmy cierpliwie na zakończenie prac, jednak po zakończeniu remontu przejścia zakazano tłumacząc to względami bezpieczeństwa.

Przez wiele dziesięcioleci śluza pozostawała dostępna i nie dochodziło do niej do wypadków.  Zamykając przejście zniszczono jedną z najpiękniejszych tras pieszych i rowerowych w mieście walczącym na wszelkie sposoby z korkami, wygenerowano dodatkowy ruch samochodowy i przedzielono rzeką lokalną społeczność, przyjaciół i rodziny żyjące od dziesiątek lat po dwóch stronach funkcjonującej przeprawy.

Uważamy, że możliwe jest zabezpieczenie nowego przejścia pod względem technicznym, wdrożenie niezbędnych zasad bezpieczeństwa i dopuszczenie go pod względem prawnym. Protestujemy przeciwko wydawaniu pieniędzy publicznych, przez urzędników opłacanych przez lokalną społeczność ze szkodą dla tej społeczności i ograniczaniu wolności pod pozorem dbania o bezpieczeństwo. Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu sprawy w rozgrywkach politycznych ze szkodą dla mieszkańców. Jeżeli prawdą są plany Miasta Wrocław dotyczące budowy nowej kładki pieszo-rowerowej to przyjmujemy to z radością, jednak do czasu jej budowy żądamy natychmiastowego udostępnienia przeprawy przez Wody Polskie.

Warto nadmienić, że w Europie i na świecie dużo bardziej złożone przejścia i obiekty hydrotechniczne z powodzeniem dopuszczane są do ruchu pieszego i rowerowego. Należą do nich m.in. : Ottawa Locks w Kanadzie, Ballard Locks w Seattle, USA czy Grand Canal Locks w Dublinie.  

Do wiadomości:

- Urząd Miejski Wrocławia

- Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej Wody Polskie 

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Witold Misztal będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...