Pałac w Borowiczkach - Petycja do Prezydenta Miasta Płocka i Rady Miasta

Petycja do Prezydenta Miasta Płocka o podjęcie działań w celu wykupu nieruchomości – Zabytkowy pałac w Borowiczkach i przeznaczenie go na centrum kulturalnej aktywności dla mieszkańców miasta.

 

Szanowny Panie Prezydencie,

My, mieszkańcy osiedla Borowiczki w Płocku, zwracamy się do Pana oraz radnych miasta Płocka z serdeczną prośbą i apelem w sprawie działki oraz zabytkowego pałacyku znajdujących się w Płocku przy ul. Harcerskiej 106. Firma Inbud - Stefan Karczewski weszła w posiadanie tego terenu w marcu 2015 roku. W tamtym czasie sprawa była już znana Panu Prezydentowi oraz radnym i zakończyła się odstąpieniem gminy od zaopiekowania się tą nieruchomością. Działka oraz sam pałacyk dalej niszczeją, a według naszej wiedzy, obiekt ten stał się częścią masy upadłości i zarządzany jest aktualnie przez syndyka.

Pałacyk w Borowiczkach ma ogromną wartość historyczną, będąc częścią naszego dziedzictwa kulturalnego. Teren ten jest częściowo objęty strefą konserwatorską i ma korzenie sięgające około 1910 roku, kiedy to został wzniesiony na miejscu wcześniejszego dworu Władysława Frybnera. Niestety, dotychczasowy właściciel nie podjął żadnych działań w kierunku jego odrestaurowania i ochrony.

Obawiamy się, że nieruchomość ta może zostać przejęta przez kolejną osobę lub firmę, która nie będzie zachowywać należytego szacunku wobec jej historycznej wartości. A co najgorsze, może niewłaściwie wykorzystać część nieobjętą strefą konserwatorską, na przykład na składowanie wszelkiego rodzaju odpadów. Dlatego apelujemy o zainteresowanie i zaangażowanie władz miasta w proces wykupienia tej nieruchomości od syndyka.

Jesteśmy przekonani, że ta nieruchomość ma ogromny potencjał, który można wykorzystać z korzyścią dla mieszkańców naszego osiedla oraz całego miasta. Miejsce to idealnie nadawałoby się na dom kultury i wypoczynku, a także na dom dziennego pobytu dla starszych mieszkańców osiedla, którego tak bardzo brakuje w tej części miasta. Teren a wokół nieruchomości mógłby ponownie stać się pięknym parkiem, z którego mogliby korzystać wszyscy mieszkańcy miasta.

Ta petycja to inicjatywa Rady Osiedla Borowiczki oraz mieszkańców tej okolicy. Budynek pałacyku wymaga opieki i renowacji, aby przywrócić mu jego historyczny blask. Wierzymy, że działając razem, możemy ochronić ten cenny zabytek i przekształcić go w centrum kulturalnej aktywności, które służyć będzie mieszkańcom Płocka przez wiele pokoleń.

Z wyrazami szacunku,

Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki 


Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, akceptuję, że Rada Mieszkańców Osiedla Borowiczki będzie mieć dostęp do wszystkich informacji podanych przeze mnie w tym formularzu.


Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w następujących celach:
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...