Pani Andzelina Chodorek kandydatka na kierownika Schroniska

 

 My, niżej podpisani, pragniemy, aby Pani Andżelina Chodorek, obecnie Prezeska Radomszczańskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami i Kociarz Roku 2012, objęła stanowisko dyrektora Schroniska dla Zwierząt w Radomsku.
Pani Andżelina jest odpowiednią osobą na odpowiednie – to właśnie stanowisko. Zwierzęta zasługują na godne traktowanie, a w osoba Pani Andżeliny na pewno to zapewni. Wierzymy, że powierzenie Jej stanowiska dyrektora schroniska dla zwierząt będzie decyzją słuszną, gwarantującą zapewnienie godnych i odpowiednich warunków naszym przyjaciołom mniejszym, tj. opieki weterynaryjnej, emocjonalnej i żywieniowej.
W rękach Pani Andżeliny Chodorek zwierzęta będą bezpieczne i fachowo przygotowywane do adopcji.
Panie Prezydencie! Wierzymy w Pana rozsądek i mamy nadzieję, że Nasza PETYCJA zostanie pozytywnie rozważona.