Petycja do Fundacji Edukacji Artystycznej, o odstąpienie od nazwy "Szkoła Baletowa w Krakowie".

Szanowni Państwo, obserwujemy od kilku lat z niepokojem ciągły spadek poziomu nauczania w prowadzonej obecnie przez Fundację Szkole Baletowej w Krakowie, Znacząco spada również renoma Szkoły.
Otrzymywaliśmy także od rodziców informacje o tym iż Szkoła z każdym rokiem zmienia się na niekorzyść, panuje w niej niezdrowa atmosfera, dochodzi do niegodnych zachowań.

Uważamy więc że obecnie Szkoła nie jest prowadzona w sposób w jaki życzyłby sobie tego jej założyciel– Józef Preiss.

Zwracamy się więc do Państwa z uprzejmą prośbą o natychmiastowe odstąpienie od używania przez Fundację Edukacji Artystycznej nazwy "Szkoła Baletowa w Krakowie", oraz logo z wpisaną datą założenia 1949 rok, gdyż uważamy że obecnie prowadzona przez Fundację działalność daleko odbiega od założeń oryginalnej, założonej 68 lat temu, Szkoły Baletowej w Krakowie.

Jednocześnie, w imieniu założyciela Szkoły, serdecznie dziękujemy za wcześniejszą współpracę i życzymy Państwu wszelkich sukcesów w dalszym prowadzeniu nauczania tańca, pod inną nazwą.

Dziękujemy także za zrozumienie naszje postawy oraz pozytywne rozpatrzenie naszej petycji.

Z poważaniem W imieniu rodziny założyciela oraz przyjaciół Szkoły Baletowej w KrakowiePetycja_podpisana.jpg


Alicja Preiss Beavis    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję


LUB

Twój adres e-mail nie będzie widoczny na naszej stronie. Jednak należy zaznaczyć, że autor petycji zobaczy wszystkie informacje, które udostępnisz w tym formularzu.

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Facebook