Petycja do Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie liczby i lokalizacji obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Wybory_Ambasada1.jpg

Petycja w sprawie liczby i lokalizacji obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, niżej podpisani wnoszą następującą petycję do Ministra Spraw Zagranicznych:  

Petycja  

Jako obywatele polscy, przebywający poza granicami kraju, mamy poważne
i uzasadnione obawy, że nasze gwarantowane konstytucyjnie prawo wyborcze może zostać drastycznie ograniczone przyszłym aktem wykonawczym w postaci rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą, dotyczącym nowego terminu wyborów, które nie odbyły się 10 maja br.
W związku z tym, zwracamy się z apelem do Ministra Spraw Zagranicznych aby:

  1. Stosowne rozporządzenie MSZ wydane w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi w 2020 roku w nowym - nieznanym obecnie - terminie przewidywało utworzenie przynajmniej takiej samej liczby obwodów głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, wyznaczonych w poszczególnych krajach, jak ta określona w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 12 września 2019 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą. 
     
  2. Lokalizacja w/w siedzib obwodowych komisji wyborczych była jak najbardziej zbliżona do tej z w/w Rozporządzeniu MSZ z dnia 12 września 2019 r.


Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą, przewidywało w perspektywie wyborów 10 maja br. drastyczne zmniejszenie liczby utworzonych za granicą obwodów do głosowania – z 320 (utworzonych w ostatnich wyborach do Sejmu i do Senatu w 2019) do 162. Zmiana ta dotkliwie ograniczyła możliwość udziału obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach, czego odzwierciedleniem był drastyczny spadek liczby osób, które zrejestrowały się do głosowania w obwodach za granicą – z ponad 330 tysięcy do około 70 tysięcy.  

Dla wielu obywateli polskich przebywających za granicą zmiana ta w praktyce uniemożliwiła udział w wyborach. Na przykład w samej Wielkiej Brytanii, gdzie liczbę przebywających obywateli polskich szacuje się na około 900 tysięcy, a do głosowania w ostatnich wyborach parlamentarnych zarejestrowało się prawie 100 tysięcy Polaków, liczbę obwodowych komisji wyborczych zredukowano z 53 do 10, a ich geograficzną lokalizację ograniczono z 39 miast do 4. W Stanach Zjednoczonych Ameryki – z 47 komisji w 41 miastach, do 9 komisji w 5 miastach; w Australii z 6 komisji w 6 miastach, do 2 komisji w 2 miastach, we Francji – z 13 komisji w 11 miastach do 4 w 2, w Hiszpanii z 9 komisji w 7 miastach do 3 w 2, w Irlandii z 9 komisji w 6 miastach do 3 komisji w jednym mieście, w Belgii z 7 komisji w 4 miastach do 3 w 1, w Niemczech z 22 komisji w 16 miastach do 9 w 4, w Norwegii z 9 komisji w 7 miastach do 2 komisji w jednym mieście.  

Zmiany doprowadziły do absurdalnych sytuacji, gdzie obywatele polscy próbowali rejestrować się w obwodach do głosowania utworzonych w sąsiednich państwach, gdyż te były zlokalizowane bliżej niż obwodowe komisje na terenie krajów, w których przebywali. Prośby o rejestrację do wyborów w takich przypadkach były odrzucane przez konsulów.

Wbrew sugestiom niektórych polityków (np. wypowiedź ministra Jacka Sasina w programie Gość Radia ZET, w dniu 6 maja 2020) umożliwienie głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą nie ma charakteru fakultatywnego. Prawo wszystkich obywateli polskich do udziału w wyborach wynika wprost z art. 62 ust. 1 w związku z art. 127 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Obowiązek zorganizowania wyborów za granicą wynika też z art. 14 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, zgodnie z którym „W celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i do Senatu, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej oraz wyborów do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej tworzy się obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą, jeżeli na terenie obwodu przebywa co najmniej 15 wyborców i jeżeli istnieje możliwość przekazania właściwej komisji wyborczej wyników głosowania niezwłocznie po jego zakończeniu.”

Polacy mieszkający poza granicami kraju od zawsze troszczą się o losy Polski. Bez względu na to, kto w danym momencie sprawuje rządy, członkowie Polonii swoją pracą
i działalnością społeczną starają się jak najlepiej służyć Polsce. Mimo, że mieszkamy poza krajem, jesteśmy zawsze częścią polskiego społeczeństwa. Zdecydowana większość Polonii ma polskie obywatelstwo i tym samym podlega ochronie, zagwarantowanej nam przez zapisy Konstytucji RP. Chcemy i mamy prawo brać czynny udział w społecznym, politycznym i kulturalnym życiu naszego kraju. Traktujemy to również jako nasz obywatelski obowiązek i stanowczo sprzeciwiamy się wszelkim próbom ograniczania naszego prawa wyborczego przez wprowadzanie utrudnień i ograniczeń sprzecznych z literą i duchem obowiązującego prawa.

2 maja br., w swoich życzeniach złożonych nam z okazji Dnia Polonii, Premier RP Mateusz Morawiecki wypowiedział następujące słowa: „Co roku 2 maja ze szczególną mocą podkreślamy, że Polska nie liczy sobie 38 milionów obywateli, a Polska to 60 milionów Polek i Polaków żyjących na całym świecie. Drodzy rodacy, chcę wam podziękować za to, że jesteście, za to, że swoją pracą i swoim talentem tak godnie reprezentujecie Polskę na całym globie. I proszę, pamiętajcie, gdziekolwiek jesteście wasza ojczyzna, Polska, wasz dom jest razem z wami”.  

Utrwalenie w nowym rozporządzeniu redukcji w liczbie i lokalizacji obwodowych komisji wyborczych dokonanej w Rozporządzeniu Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 20 kwietnia br. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku dla obywateli polskich przebywających za granicą, stałoby w jawnej sprzeczności z powyższą deklaracją, gdyż w praktyce powodowałoby wykluczenie znacznej części uprawnionych do głosowania spośród 22 milionów obywateli polskich przebywających za granicą, a tym samym stanowiłoby złamanie konstytucyjnej zasady powszechności i równości w wyborach Prezydenta RP.    

Maciej Dokurno, Edynburg  

Jan Tymowski, Bruksela  

Aleksandra Maciejowska, Londyn  

Katarzyna Turek, Dublin

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Maciej Dokurno do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook