Petycja do organów miasta Inowrocławia w sprawie zniesienia w Inowrocławiu opłaty za posiadanie psów

Petycja do Prezydenta Miasta Inowrocławia oraz Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie zniesienia opłaty od posiadania psów.

Panie Prezydencie! Szanowna Rado!


Aktualnie w Urzędzie Miasta Inowrocławia trwają zapewne prace nad przygotowaniem projektu budżetu miasta na 2019 rok. W związku z tym chciałbym zaapelować do Pana Prezydenta, by w projekcie budżetu na rok przyszły nie planował Pan Prezydent dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów i przedłożył Radzie Miejskiej do uchwalenia projekt uchwały w sprawie jej zniesienia. Do Rady Miejskiej Inowrocławia kieruję zaś apel, by jeszcze w tym roku podjęła uchwałę, która począwszy od roku 2019 zniesie w Inowrocławiu opłatę z tytułu posiadania psów.

UZASADNIENIE

Wielu ekspertów podatkowych podkreśla, że opłata za posiadanie psa jest najbardziej żałosną opłatą w systemie podatkowym. Wszak, jak powszechnie wiadomo, pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Pragnę podkreślić, że spośród 5 miast prezydenckich w naszym województwie tę opłatę pobierają tylko 2 - Włocławek i Inowrocław, przy czym we Włocławku jest ona znacząco niższa, bowiem wynosi 40 zł (w Inowrocławiu aż 66 zł). Nie ma jej w ogóle w Bydgoszczy, Toruniu i Grudziądzu. Miasto Inowrocław również stać na jej całkowite zniesienie, bowiem roczne dochody z tytułu jej poboru to sto kilkanaście tys. zł. To mniej niż - jak donoszą media - wypłynęło z kasy miasta na podstawie fałszywych faktur. Skoro Pan Prezydent nie zauważył w miejskiej kasie takiego ubytku, a zadania realizowane przez miasto na tym nie ucierpiały, absolutnie nic nie stoi na przeszkodzie, by również miasto Inowrocław zniosło tę opłatę i już od przyszłego roku jej nie pobierało. Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.


Przemysław Jessa    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Przemysław Jessa do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook