Petycja do Prezydenta Katowic Marcina Krupy przeciw wycince 100-letnich kasztanowców przy ulicy Raciborskiej w Katowicach

W związku z informacją o wycince kasztanowców rosnących przy ulicy Raciborskiej wzdłuż ogrodzenia obecnego parkingu, planowanej ze względu na inwestycję Nova Mikołowska, zdecydowanie domagamy się zachowania tych drzew.

 

UZASADNIENIE

Piękne, okazałe kasztanowce są dostarczycielami tlenu na ulicy Raciborskiej, która bardzo często w okresie zimowym jest zasmogowana ze względu na używanie pieców węglowych w starych kamienicach. W czasie coraz częstszych upalnych lat stanowią cień dla przechodniów. Ich wartość i znaczenie doceniono podczas prac remontowych chodnika, zostawiając dla nich miejsce, choć stoją w centralnym miejscu traktu dla pieszych.

W centrum Katowic każde drzewo jest „na wagę złota” właśnie ze względu na walkę ze smogiem i ochronę przed upałami. Miasto Katowice, używające nazwy „Miasto Ogrodów” oraz starające się o tytuł „Zielona Stolica Europy 2022”, tym bardziej powinno dbać o zieleń na swoim terenie i nie dopuścić do wycinki takich okazów kasztanowców.

Inwestor kompleksu mieszkaniowego Nova Mikołowska, firma Activ Investment spółka z o.o., jako jeden z argumentów wycinki przedstawia zły stan drzew. Zupełnie innego zdania jest Departament Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego:

W sprawie usunięcia drzew przy ul. Raciborskiej w Katowicach w dniu 26 września odbyły się oględziny, w trakcie których stwierdzono, iż objęte wnioskiem drzewa (3 kasztanowce białe) znajdują się w dobrym stanie fitosanitarnym, a jedynym powodem ich usunięcia jest kolizja z planowaną inwestycją”.

napis_42642_2652857324764078_8917872855631265792_o.jpgWycinka dorodnych i zdrowych drzew jest więc niedopuszczalnym aktem barbarzyństwa, na który nie można pozwolić!

Mieszkańcy Katowic

zgodnie z załączoną listą

 


Tomasz Kuczyński, Komitet Obrony Kasztanowców (KOK)    Skontaktuj się z autorem petycji