Petycja do Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przyspieszenia prac nad uchwałą krajobrazową

Petycja do Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka w sprawie przyspieszenia prac nad uchwałą krajobrazową

My niżej podpisani apelujemy o szybkie podjęcie prac, zmierzających do uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni uchwały krajobrazowej.

Trzy lata temu z radością powitaliśmy informacje o tym, że władze Gdyni podjęły się stworzenia dokumentu, którego celem byłoby ograniczenie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej. W tym samym czasie prace nad uchwałą krajobrazową podjęły też pozostałe samorządy Trójmiasta. Dziś Gdańsk ma ją już gotową, Sopot finalizuje prace. W Gdyni niestety nie jesteśmy jeszcze na etapie wyłożenia uchwały, choć wiemy że prace nad samym dokumentem są bardzo zaawansowane. Nie rozumiemy tej zwłoki i liczymy, że nasze publiczne wsparcie działań będących wyrazem troski o nasze wspólne dobro, pozwoli Panu Prezydentowi przyspieszyć działania podległych Panu urzędników. Rozumiemy obawy dotyczące możliwości podważenia uchwały przez wojewodę, jednak zanim dokument zostanie uchwalony, czeka go jeszcze - po wyłożeniu - etap zgłaszania uwag. To wystarczający okres, by przekonać się jakie stanowisko zajmują sądy administracyjne wobec podjętych do tej pory przez inne samorządy uchwał krajobrazowych. Z drugiej strony każdy kolejny miesiąc zwłoki w procedowaniu uchwały krajobrazowej to kolejny stracony miesiąc w porządkowaniu naszego miasta. Przypominamy, że uchwała musi zawierać okres dostosowawczy dla nowych przepisów. Jeśli w Gdańsku dziś wynosi on 24 miesiące to czy Gdynia będzie chciała, w momencie uchwalenia swojej uchwały np. za rok, skrócić go do 12 miesięcy, by w podobnym czasie "oczyścić" miasto i nie odstawać na tle metropolii? Takie działanie mogłoby spotkać się z dużym oporem ze strony właścicieli nośników reklamowych i wynajmujących im grunty. Dlatego jeszcze raz apelujemy o przyspieszenie procedowania uchwały, wyłożenie jej w najbliższym możliwym terminie, przeprowadzenie dyskusji i spokojne przeanalizowanie zgłoszonych uwag.

 

 

Osobą reprezentującą podmiot wnoszący petycję, który jest grupą osób fizycznych, jest Łukasz Piesiewicz. Adres do korespondencji: identyfikator ePUAP-ID Lukasz80, adres do korespondencji: Miasto Wspólne, 3 Maja 27/31, 81-001 Gdynia


Miasto Wspólne Łukasz Piesiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Miasto Wspólne Łukasz Piesiewicz do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.




Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...