Petycja do Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie przyspieszenia prac nad uchwałą krajobrazową

Petycja do Prezydenta Miasta Gdyni Pana Wojciecha Szczurka w sprawie przyspieszenia prac nad uchwałą krajobrazową

My niżej podpisani apelujemy o szybkie podjęcie prac, zmierzających do uchwalenia przez Radę Miasta Gdyni uchwały krajobrazowej.

Trzy lata temu z radością powitaliśmy informacje o tym, że władze Gdyni podjęły się stworzenia dokumentu, którego celem byłoby ograniczenie chaosu reklamowego w przestrzeni publicznej. W tym samym czasie prace nad uchwałą krajobrazową podjęły też pozostałe samorządy Trójmiasta. Dziś Gdańsk ma ją już gotową, Sopot finalizuje prace. W Gdyni niestety nie jesteśmy jeszcze na etapie wyłożenia uchwały, choć wiemy że prace nad samym dokumentem są bardzo zaawansowane. Nie rozumiemy tej zwłoki i liczymy, że nasze publiczne wsparcie działań będących wyrazem troski o nasze wspólne dobro, pozwoli Panu Prezydentowi przyspieszyć działania podległych Panu urzędników. Rozumiemy obawy dotyczące możliwości podważenia uchwały przez wojewodę, jednak zanim dokument zostanie uchwalony, czeka go jeszcze - po wyłożeniu - etap zgłaszania uwag. To wystarczający okres, by przekonać się jakie stanowisko zajmują sądy administracyjne wobec podjętych do tej pory przez inne samorządy uchwał krajobrazowych. Z drugiej strony każdy kolejny miesiąc zwłoki w procedowaniu uchwały krajobrazowej to kolejny stracony miesiąc w porządkowaniu naszego miasta. Przypominamy, że uchwała musi zawierać okres dostosowawczy dla nowych przepisów. Jeśli w Gdańsku dziś wynosi on 24 miesiące to czy Gdynia będzie chciała, w momencie uchwalenia swojej uchwały np. za rok, skrócić go do 12 miesięcy, by w podobnym czasie "oczyścić" miasto i nie odstawać na tle metropolii? Takie działanie mogłoby spotkać się z dużym oporem ze strony właścicieli nośników reklamowych i wynajmujących im grunty. Dlatego jeszcze raz apelujemy o przyspieszenie procedowania uchwały, wyłożenie jej w najbliższym możliwym terminie, przeprowadzenie dyskusji i spokojne przeanalizowanie zgłoszonych uwag.

 

 

Osobą reprezentującą podmiot wnoszący petycję, który jest grupą osób fizycznych, jest Łukasz Piesiewicz. Adres do korespondencji: identyfikator ePUAP-ID Lukasz80, adres do korespondencji: Miasto Wspólne, 3 Maja 27/31, 81-001 Gdynia


Miasto Wspólne Łukasz Piesiewicz    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Miasto Wspólne Łukasz Piesiewicz do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook