Petycja do Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego w sprawie budowy nowego zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Płaszowa

Panie Prezydencie,

My, mieszkańcy zwracamy się z prośbą o budowę nowej szkoły i przedszkola lub zespołu szkolno-przedszkolnego na terenie Płaszowa.

Nasza okolica to teren dynamicznych inwestycji mieszkaniowych. Już teraz statystyki pokazują, że w Płaszowie występuje największy niedobór miejsc w przedszkolach, a szkoły podstawowe są przepełnione. Biorąc pod uwagę Miejskie Plany Zagospodarowania Przestrzennego oraz plany władz miasta związane z utworzeniem w bezpośrednim sąsiedztwie tzw. Nowego Miasta, jesteśmy pewni, że problem niedoboru miejsc w szkołach i przedszkolach dla naszych dzieci będzie się tylko pogłębiał.

W nowo powstającej szkole przy ulicy Grochowej znajdzie się zaledwie 12 sal lekcyjnych więcej niż w poprzednim budynku. Natomiast, prognoza oparta jedynie o dane meldunkowe z maja 2022 roku wskazuje, że liczba uczniów płaszowskich szkół do 2027 roku wzrośnie o ponad 600 osób. Co więcej, w ramach prowadzonych obecnie w Płaszowie inwestycji, od 2021 roku oddano lub planuje się oddać do użytku ponad 5000 nowych mieszkań, co przełoży się na zwiększenie zapotrzebowania na infrastrukturę szkolną i przedszkolną. Powyższe dane wskazują, że nowy budynek szkoły już w 2027 roku nie będzie w stanie zaspokoić potrzeb najmłodszych mieszkańców tego rejonu.

Panie Prezydencie, to do nas dorosłych należy troska o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków edukacji najmłodszych mieszkańców naszego miasta. Zbyt późne podejmowanie działań związanych z rozbudową infrastruktury edukacyjnej na terenie Płaszowa negatywnie wpływa na ich rozwój i sukces edukacyjny.

Dynamiczne tempo wzrostu liczby mieszkańców Płaszowa wskazuje, że działania musimy
podjąć już dziś.

Mieszkańcy Płaszowa i okolic

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Katarzyna Lasota do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUBPłatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...