Petycja do Prezydenta Wrocławia o zwiększenie środków na bezpłatne sterylizacje kotów wolno żyjących i bezpłatne sterylizacje kotów i psów właścicielskich w 2021 r.

Pan Jacek Sutryk Prezydent Miasta Wrocławia    

Zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o zwiększenie środków na finansowanie bezpłatnych sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących oraz bezpłatnych sterylizacji/kastracji kotów i psów należących do mieszkańców Wrocławia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 11 ust. 1 Ustawy o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Sterylizacja i kastracja to jedyna humanitarna, najbardziej gospodarna i efektywna droga zapobiegania bezdomności psów i kotów (zmniejsza wydatki gminy ponoszone na utrzymanie zwierząt w schronisku,  ogranicza populację kotów wolno żyjących, zmniejsza cierpienia zwierząt).

Mimo próśb wolontariuszy i fundacji zajmujących się zwierzętami, środki przeznaczane przez Gminę Wrocław na sterylizacje/kastracje kotów wolno żyjących są od lat takie same i nie zwiększają się. Mniejsze, a także mniej zasobne miasta przeznaczają na te zabiegi podobne, a nawet dużo większe  środki.

Talony na bezpłatne zabiegi są reglamentowane – wydzielane wolontariuszom w ograniczonej, niewystarczającej liczbie. Wolontariusze stoją po nie w długiej kolejce, na dworze, mimo zimnej pogody, wyprawa po takie talony do Schroniska zajmuje minimum trzy godziny. Wśród wolontariuszy jest dużo osób starszych, dla których jest to zbyt duży wysiłek, zaś młodsi, pracujący, mają problem z poświęceniem takiej ilości czasu, wydawanie talonów odbywa się też wtedy, gdy część z nich pracuje.

Limitowanie, ograniczanie liczby wydawanych talonów jest podjęte przez Schronisko w obawie, że dystrybucja talonów według potrzeb szybko wykazałby ich brak. Społeczni opiekunowie kotów wolno żyjących i fundacje zgłaszały wielokrotnie na spotkaniach Grupy Dialogu Społecznego ds. Zwierząt konieczność zwiększenia liczby talonów. W dramatycznej sytuacji pozostają zwłaszcza fundacje, które sterylizują dużo zwierząt, a nie otrzymują większej liczby talonów, o co także wnosiły na GDS. W maju 2020 z żądaniem zwiększenia liczby talonów na bezpłatne sterylizacje/kastracje kotów wolno żyjących zwracała się do Pana Prezydenta, uzasadniając swoje stanowisko, Partia Zieloni Wrocław. Prośby i żądania pozostają bez odpowiedzi.

Efektywna walka z bezdomnością nie uda się także bez szeroko zakrojonego programu sterylizacji tzw. zwierząt właścicielskich. Zwierzęta właścicielskie w bardzo dużym stopniu przyczyniają się do powiększania populacji bezdomnych zwierząt, głównie poprzez niekontrolowane rozmnażanie się oraz ucieczki i brak możliwości ustalenia właściciela.

We Wrocławiu bezpłatna sterylizacja zwierząt właścicielskich prowadzona jest dopiero od dwóch lat. W roku 2019 Gmina przeznaczyła na sterylizacje psów i kotów należących do mieszkańców Wrocławia 30 000 zł, wysterylizowano 35 psów i 111 kotów. W roku 2020 na sterylizacje/kastracje zwierząt należących do mieszkańców Wrocławia przeznaczono zaledwie 40 000 zł. Dla porównania w Poznaniu w 2020 r. do listopada wysterylizowano bezpłatnie 209 kotów i 238 psów właścicielskich. Do tej pory z budżetu Miasta Poznania wydatkowano na ten cel łącznie blisko 130 tys. zł. Mimo trudnej sytuacji związanej z pandemią od listopada wznowiono program bezpłatnej sterylizacji, dedykując go w dwóch ostatnich miesiącach wyłącznie kotom.

Bez zwiększenia środków na finansowanie bezpłatnych sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących oraz bezpłatnych sterylizacji/kastracji kotów i psów należących do mieszkańców Wrocławia problem bezdomności zwierząt i niekontrolowanego rozwoju populacji kotów wolno żyjących we Wrocławiu pozostanie nierozwiązany, a praca wolontariuszy nieefektywna. Doświadczenia innych miast, np. Warszawy, Poznania, Aleksandrowa Łódzkiego dowodzą, że skupienie się na sterylizacji/kastracji kotów wolno żyjących i zwierząt właścicielskich przynosi wymierne efekty w ograniczaniu bezdomności zwierząt, oszczędności gmin z powodu zmniejszającej się liczby zwierząt bezdomnych, a także wzrost zadowolenia i bezpieczeństwa mieszkańców.

Ufamy, że Pan Prezydent, który niejednokrotnie wyrażał swoje zrozumienie i poparcie w kwestiach ochrony zwierząt, zapobiegania bezdomności zwierząt i świadomej, odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami podejmie jak najszybsze, skuteczne działania, o które wnosimy.

   


Współzałożycielki i uczestniczki GDS ds. Zwierząt od 2016 r. - Danuta Wachtl, Ewa Dobrzańska, Dorota Chmielewska-Łuczak    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Współzałożycielki i uczestniczki GDS ds. Zwierząt od 2016 r. - Danuta Wachtl, Ewa Dobrzańska, Dorota Chmielewska-Łuczak do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...