PETYCJA DO STAROSTY POWIATU OŁAWSKIEGO W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ CELEM UTWORZENIA TERENOWEGO PUNKTU PASZPORTOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W OŁAWIE

  Na podstawie ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10 ze zm.), reprezentując Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Społeczna z siedzibą w Oławie i działając w interesie lokalnej społeczności, wnoszę prośbę o podjęcie przez Starostę Powiatu Oławskiego p. Marka Szponara, wszelkich działań leżących w kompetencji starosty i zarządu powiatu, a także niezbędnych działań inicjujących, mających na celu utworzenie w miejscowości Oława Terenowego Punktu Paszportowego.

  UZASADNIENIE  

Nasza lokalna społeczność od wielu lat boryka się z brakiem możliwości załatwienia spraw paszportowych na terenie naszego miasta. Mieszkańcy powiatu oławskiego celem uzyskania dokumentów paszportowych muszą udawać się np. do Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu lub jego delegatur w Legnicy czy Jeleniej Górze. Dla wielu osób stanowi to bardzo dużą uciążliwość zważywszy, że po stawiennictwie czeka ich często kilku godzinne oczekiwanie na swoją kolejność. Jednocześnie pracujący mieszkańcy naszego powiatu, celem załatwienia spraw paszportowych, bardzo często wykorzystują swój urlop wypoczynkowy co stanowi dla nich dodatkowe utrudnienie. Zwrócić uwagę należy też, że  Terenowe Punkty Paszportowe, które powstają coraz liczniej na terenie całego kraju, są odpowiedzią na problemy z terminami wizyt i czasem oczekiwania przez petentów w Urzędach Wojewódzkich czy delegaturach. Powstanie w Oławie Terenowego Biura Paszportowego będzie więc odpowiedzią na olbrzymie zapotrzebowanie jakie ma miejsce wśród lokalnej społeczności zwłaszcza, że coraz większa liczba mieszkańców naszego powiatu podróżuje zarówno w celach turystycznych, ale i zarobkowych także do państw nie należących do Strefy Schengen. Celem wykazania jak ważnym problemem dla lokalnej społeczności jest brak możliwości załatwienia spraw paszportowych w Oławie, przedkładam wraz z niniejszą petycją, listę osób popierających petycję i tym samym powstanie Terenowego Biura Paszportowego w Oławie.