PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH 
o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.

Pan Rafał Trzaskowski

Prezydent m. st. Warszawy

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa 

 

PETYCJA MIESZKAŃCÓW I ORGANIZACJI OBYWATELSKICH

o objęcie ochroną prawną unikalnej alei drzew na ul. Zabawnej.

 

Szanowny Panie,

zwracamy się z wnioskiem o ustanowienie alei drzew na ul. Zabawnej w osiedlu Falenica dzielnicy Wawer pomnikiem przyrody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. „W sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody oraz przekazanie środków na pielęgnację i konserwację istniejącego drzewostanu”.

Uzasadnienie:

Zachowanie unikalnego charakter ulicy Zabawnej - alei z trzema szpalerami starych drzew, trzema pasami trawników i szerokim chodnikiem z ławkami o charakterze parkowym -  jest niezwykle cenne zarówno ze względu na walory estetyczne, przyrodnicze jak i historyczne. Jest to pozostałość oryginalnego założenia urbanistycznego osiedla SOP, zaprojektowanego przez inż. Eugeniusza Ajewskiego.

Aleja ma niezwykłe walory estetyczne i znakomicie spełnia funkcje rekreacyjne. Jest ulubionym miejscem spacerów wielu okolicznych mieszkańców. Bez wątpienia wpisuje się w „letniskowy” charakter zarówno przedwojennej, jak i powojennej Falenicy. 

Jednocześnie zdajemy sobie sprawę, że niektóre spośród drzew są w nie najlepszym stanie. Dlatego prosimy oskierowanie środków i wykonanie koniecznych analiz celem poprawy warunków wzrostu naszych klonów a także dokonania koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych.

Prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby również z tego powodu, że ostatnio bardzo dotkliwie i bezpośrednio dosięga nasze okolice urbanizacja i rozwój infrastruktury a budowa Południowej Obwodnicy Warszawy pochłonęła tysiące drzew w naszym najbliższym sąsiedztwie. Ze wszystkich sił pragniemy więc chronić pozostałe zielone zakątki a także pojedyncze drzewa, które w obliczu tych wielkich inwestycji stają się coraz bardziej cenne.

Zachowanie charakteru ulicy będzie możliwe tylko wtedy, jeśli obejmiemy ul. Zabawną ochroną prawną. Dlatego zwracamy się z postulatem wpisania odcinka ulicy od skrzyżowania z ul. Frenkla do ul. Lokalnej do rejestru pomników przyrody jako alei zabytkowej.

Przeciwnicy wycinki drzew w Falenicy


Przeciwnicy wycinki drzew w Falenicy    Skontaktuj się z autorem petycji