Petycja o objęcie ochroną życia intymnego księży

My, obywatelki i obywatele Polski, mający na uwadze dobro i zdrowie polskich duszpasterzy katolickich oraz ich posłannictwo wobec Polski, zwracamy się do posłów i posłanek Sejmu VIII kadencji o rozpatrzenie poniższego Głosu Narodu.

 

My, niżej podpisani, postulujemy nadanie polskiemu duchowieństwu szczególnego statusu i objęcie prawną ochroną życia intymnego każdego kapłana Kościoła Katolickiego poprzez obowiązkową kastrację.

 

Nasz apel motywujemy w następujący sposób. Polscy kapłani Kościoła Katolickiego są łącznikami pomiędzy nami, grzesznymi śmiertelnikami a Bogiem Wszechmogącym. Już w ten sposób objawia się ich szczególny status – są to istoty prawie transcendentne, quasi-boskie i Bogu najbliższe. Ich potrzeby cielesne są przez to im całkowicie zbędne – mogą wręcz stanowić przeszkodę w Posłudze Boskiej. Popędy wystawiają kapłanów na pokuszenie, czynią delikatnymi jak kwiat i bezbronnymi na wpływy kobiet i dzieci, przeto rozpraszają i oddalają od Boga.

 

Według oficjalnych statystyk, aż jeden na 20 katolickich księży jest narażonych na pedofilię. Do tego należy doliczyć ryzyko niechcianych i nieplanowanych ciąż. Nie pozwólmy na wykluczanie księży z Kościoła! Dość polityki pogardy wobec polskiego duchowieństwa! Tylko pełna ochrona życia duchownego jest w stanie przywrócić kapłanom prawo do godnej i niezakłóconej posługi kapłańskiej.

 

Należy przy tym wspomnieć o korzyściach zdrowotnych wynikających z kastracji. Kastracja obniża poziom testosteronu we krwi, co skutkuje zmniejszeniem napięcia psychoseksualnego, a to z kolei prowadzi do redukcji stresu i agresji. Nie tylko jest ona istotna ze względu na profilaktykę raka prostaty, ale również przywraca równowagę duchową. Konsekwencją kastracji będzie to, że nasi kapłani będą spokojni i łagodni jak Baranki Boże. Nie odmawiajmy duchowieństwu prawa do korzystania z dobrodziejstw współczesnej nauki i medycyny. Dzięki nim nie będą już musieli przeżywać katuszy związanych z własnymi potrzebami cielesnymi.

 

My, obywatelki i obywatele stajemy po stronie bezbronnego polskiego duchowieństwa, narażonego na ataki i prowokacje z zewnątrz.

Podkreślając niezastąpioną rolę sakramentu kapłaństwa, dziękujemy naszym duszpasterzom za ich świadectwo trwałej miłości i zaangażowanie w politykę i życie prywatne wiernych.

 

*Powyższy tekst ma charakter prowokacji i tak należy go traktować. Tekst jest odpowiedzią na oświadczenie Episkopatu w sprawie projektu ustawy "Zatrzymaj aborcję", jak i próby ingerencji w intymność Polek i odbierania należnym im praw człowieka.

 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam AW do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Facebook