Petycja o ochronę konserwatorską parku w Zamieniu

Do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Niżej podpisani mieszkańcy Zamienia i okolicznych miejscowości apelujemy o skuteczne przeprowadzenie procedur wpisu terenów Folwarku Zamienie i położonych na tym terenie zabytków do wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz do rejestru zabytków, będącego wyższą formą ochrony konserwatorskiej.

Teren ten jest nierozerwalnie związany swoimi niemal 150-letnimi dziejami z historią całego Zamienia, które po raz pierwszy na mapach pokazało się w 1738 roku. W latach ok. 1875-1945 teren funkcjonował wraz z dworem jako Folwark Zamienie, w latach 1951-2004 wykorzystywany był jako Zakłady Produkcji Surowic i Szczepionek. Aktualnie teren ten jest znany i wykorzystywany przez mieszkańców jako park w Zamieniu, ze starodrzewem, stawami, alejami i pomnikiem przyrody, 200-letnim wiązem szypułkowym.

Cały ten teren jest zagrożony całkowitą likwidacją pod planowaną wielorodzinną zabudowę deweloperską, co nieodwracalnie pozbawi Zamienie unikalnej tożsamości, historii i jedynego w okolicy terenu o charakterze parkowym, niezwykle ważnego wobec toczących się wokół inwestycji, m.in. budowy trasy S7 i bardzo dynamicznie przeprowadzanej rozbudowy miejscowości, która w ciągu najbliższych lat ma zwiększyć liczbę swoich mieszkańców z 310 (w 2010 roku) do ok. 10 000.

Zależy nam, by teren dawnego Folwarku Zamienie w przyszłości zrewitalizować: uporządkować, uzupełnić nasadzeniami, zapewnić odpowiednią nawierzchnię alejek i ich oświetlenie - czyli z szacunkiem dla długiej historii oraz dotrzymaniem ograniczeń konserwatorskich stworzyć miejsce piękne i przyjazne mieszkańcom i gościom.

Tylko skuteczne objęcie terenów dawnego Folwarku Zamienie ochroną konserwatorską pozwoli na jego ocalenie - a także na zakończenie rozpoczętej procedury planistycznej zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu dzięki uwzględnieniu wpisu do rejestru zabytków.

Z wyrazami szacunku, niżej podpisani

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Robert Tyszek do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook