Petycja o ograniczenie dochodów osiąganych przez posłów, senatorów oraz prezydenta RP o 50% do momentu zakończenia stanu epidemii oraz zakaz dokonywania wszelkich zbędnych zakupów z budżetu państwa

W związku ze stanem epidemii koronawirusa w Polsce oraz wszelkimi utrudnieniami w zarobkowaniu wiążącymi się z tym, jako obywatele Rzeczpospolitej Polskiej domagamy się od rządu, posłów, senatorów oraz prezydenta natychmiastowego ograniczenia ich dochodów o 50% aż do zakończenia stanu epidemii. W/w ograniczenie powinno nastąpić w drodze ustawy procedowanej w trybie pilnym i dotyczyć obecnego stanu wyższej konieczności - stan epidemii - oraz każdego w przyszłości wliczając w to wszystkie stany nadzwyczajne przewidziane w Konstytucji. Ograniczenia do 50% dotychczas otrzymywanych dochodów powinno dotyczyć także wszystkich stanowisk decyzyjnych w administracji terytorialnej od starostwa wzwyż oraz spółek skarbu państwa. Domagamy się również wstrzymania wszelkich zbytecznych zakupów z budżetu państwa typu samochody, luksusowe produkty spożywcze itd. Rząd, posłowie, senatorowie i prezydent powinni solidaryzować się z pozbawionymi pracy i dochodów obywatelami. Premier Mateusz Morawiecki wystosował do narodu prośbę o zjednoczenie w tym trudnym dla nas wszystkich okresie, więc idąc za jego przykładem domagamy się "zjednoczenia" w bólu finansowym ze strony wszystkich urzędników administracji państwowej i terytorialnej. Mamy nadzieję, że to pozwoli im zrozumieć chociaż w części na co narażają przeciętnych obywateli wprowadzając kolejne restrykcje związane ze stanem epidemii. 

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Beata do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...