Petycja o przebudowę ulicy Krzykowskiej w Dobrzykowicach (droga 1924D)

WÓJT GMINY CZERNICA

ul. Kolejowa 3

55-003 Czernica

 

Zwracamy się do Pana z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu wynikającego z istniejącego obecnie stanu ul. Krzykowskiej w Dobrzykowicach - drogi gminnej nr 1924D.

Droga ta w związku z bardzo intensywnym rozwojem budownictwa mieszkaniowego w tej części Dobrzykowic zasadniczo zmieniła swój charakter. Obecnie zamiast ruchu pojazdów rolniczych ul. Krzykowską prowadzony jest ruch głównie pojazdów osobowych należących do mieszkańców pobliskich osiedli (ponad 1000 samochodów). Ruch ten nasila się podczas porannego i popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Pomimo obowiązującego zakazu, występuje również duże natężenie ruchu samochodów ciężarowych, w większości obsługujących trwające budowy. Ponadto odbywa się ruch autobusów komunikacji miejskiej oraz samochodów ciężarowych obsługujących mieszkańców (śmieciarki, wozy asenizacyjne). Z drogi korzystają mieszkańcy przyległych do niej osiedli w Dobrzykowicach (ok. 700 osób), praktycznie wszyscy mieszkańcy Krzykowa (ok. 450 osób) i północno-zachodniej części Nadolic Wielkich (ok. 200 osób). Liczby te wraz z budową kolejnych domów cały czas rosną.

Geometria drogi nie jest dostosowana do nowej funkcji – poruszanie się pojazdów w dwóch kierunkach po jednym pasie o szerokości 3,5m z zastosowaniem mijanek jest bardzo niebezpieczne i stwarza bezpośrednie zagrożenie zwłaszcza dla pieszych, których liczbę szacujemy na ok. 300 osób oraz rowerzystów. Sytuacja znacznie pogarsza się w okresie zimowym, kiedy szybko zapada zmrok oraz podczas opadów deszczu. W znacznym stopniu ogranicza to dostępność komunikacyjną osób niezmotoryzowanych do usług zlokalizowanych w centralnej części Dobrzykowic (sklepy, szkoła, przedszkole, paczkomat itp.).

Przypominamy, że kilka lat temu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju toczyła się dyskusja na temat budowy w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej dróg lokalnych o szerokości 3,5 m z mijankami, co miało przyczynić się do znacznych oszczędności (interpelacja nr 33890 z 2015r.). Resort jednak uznał wówczas, że jednojezdniowa droga z jednym pasem ruchu i mijankami nie jest rozwiązaniem, które gwarantowałoby bezpieczeństwo ruchu drogowego na niezbędnym poziomie. Wprawdzie tego typu rozwiązanie zostało dopuszczone prawem - ale na zasadzie wyjątkowości, w przypadkach szczególnie uzasadnionych. Jako wymóg standardowy, gwarantujący bezpieczeństwo ruchu drogowego na niezbędnym poziomie, określono wyposażenie drogi w jezdnię z dwoma pasami ruchu. Ostatecznie rozwiązania takiego nie przyjęto. Tymczasem my musimy brykać się z tym problemem na codzień.

Przebudowa ul. Krzykowskiej oraz ciągu pieszo-rowerowego pozwalającego na odseparowanie ruchu pieszego i rowerowego od samochodowego jest w naszej ocenie niezbędna i powinno zostać potraktowana priorytetowo, aby nie dopuścić do tragedii.


Mieszkańcy Dobrzykowic, Krzykowa i Nadolic Wielkich    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Mieszkańcy Dobrzykowic, Krzykowa i Nadolic Wielkich do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...