Petycja o przywrócenie Młodzieżowej Rady Miasta w Gorzowie Wielkopolskim!

Gorzów Wlkp. 27.10.2018

Wnioskodawca:

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM

logooooo1.jpgMRM_logo1.jpgLogo_FIO_2018.jpg

Grupa Robocza ds. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta
Ul. Matejki 64b/20
66-400 Gorzów Wlkp.

 

 adresat petycji:

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Ulica Sikorskiego 3-4

66-400 Gorzów Wielkopolski

 

Petycja o przywrócenie Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego i uchwalenie nowego statutu

Młodzieżowa Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego – REAKTYWACJA”

 

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, jako przedstawiciele gorzowskiej młodzieży i członkowie Grupy Roboczej ds. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta wnosimy o:

Zwołanie pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa oraz podjęcie przez Prezydenta Miasta inicjatywy uchwałodawczej w celu przedłożenia pod głosowanie Rady Miasta projektu uchwały wprowadzającej nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta Gorzowa.

 

Uzasadnienie:

Młodzieżowa Rada nie działa w naszym mieście od 2013 roku. Gorzów Wielkopolski jest jedynym miastem wojewódzkim w Polsce, stolicą województwa, które nie posiada Młodzieżowej Rady Miasta. Wynika to zarówno z braku wiedzy i motywacji młodych gorzowian jak i z braku wsparcia ze strony dorosłych, w szczególności Urzędu Miasta. Pamiętamy ile wysiłku pracownicy urzędu włożyli w powołanie w mieście Gorzowskiej Rady Seniorów, ale niestety nie odnotowaliśmy takiej aktywności w przypadku Rady Młodzieżowej. Założeniem Młodzieżowej Rady jest zrzeszanie przedstawicieli wszystkich szkół średnich w mieście i realizowanie działań na rzecz osób młodych. Jako organ opiniodawczy przy Prezydencie Rada mogła by zadbać o to aby Gorzów stał się bardziej przystępny dla młodzieży (w tej chwili wielu młodych gorzowian planuje wyjeżdżać z miasta). Uczennica jednego z gorzowskich liceów Sandra Stadnik zgłosiła się do Stowarzyszenia NOVUM w roku 2016 z prośbą o pomoc przy ponownym powołaniu Rady. Próbowała tego dokonać sama 3 lata wcześniej ale niestety nie udało się. Gdy zadzwoniliśmy do Biura Rady Miasta w 2016 r. z pytaniem o to czy miasto planuje powołać młodzieżową radę usłyszeliśmy, że impuls do tego musi wyjść od młodzieży, a miasto samo nie planuje zachęcać do tego uczniów. W odpowiedzi na interpelacje jednego z radnych z 2017 r. Prezydent Miasta napisał, że "Inicjatywa (powołania Młodzieżowej Rady Miasta) spotyka się z tak małym zainteresowaniem w samym środowisku młodzieży szkół ponadgimnazjalnych, że należy rozważyć sens jej powołania". Postanowiliśmy więc, jako uczniowie gorzowskich szkół ponadgimnazjalnych pokazać, że taka inicjatywa jest potrzebna. Wyrazem tej potrzeby jest niniejsza petycja. Co więcej spotykaliśmy się przez ostatnie dwa miesiące, aby stworzyć nowy statut Młodzieżowej Rady Miasta. Obecnie istniejący statut jest dokumentem z 2013 roku i po pięciu latach funkcjonowania nie odpowiada na nasze potrzeby. Dlatego chcielibyśmy zachęcić Pana Prezydenta do podjęcia przez Pana inicjatywy uchwałodawczej i złożenie projektu uchwały wraz z nowym tekstem statutu, jako uchwały prezydenckiej. Byłby to gest wsparcia ze strony Prezydenta dla gorzowskiej młodzieży. Do niniejszej petycji dołączamy projekt uchwały i tekst statutu.

 

Wyrażamy zgodę na udostępnianie naszych danych osobowych na stronie internetowej w związku
z art. 4 ust. 3
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r. poz. 1195)

 

Wnioskodawcy:

Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM

Grupa Robocza ds. Powołania Młodzieżowej Rady Miasta
Ul. Matejki 64b/20
66-400 Gorzów Wlkp.


Załączniki:

nowy Statut Młodzieżowej Rady

Projekt uchwały o nadaniu nowego statutu Młodzieżowej Rady

 

 


Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM Grupa Robocza ds. Powołania Młodzieżowej Rady M    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Stowarzyszenie na rzecz Innowacji Społecznych NOVUM Grupa Robocza ds. Powołania Młodzieżowej Rady M do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook