Petycja o przywrócenie skrętu w lewo z Mostów Chrobrego w ul. Monte Cassino

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Szanowny Panie Prezydencie,

my niżej podpisani apelujemy o przywrócenie możliwości skrętu z Mostów Chrobrego bezpośrednio w ul. Monte Cassino. Taki manewr był możliwy przez wiele lat aż do budowy nowego mostu. Wprowadzono zakaz skrętu w lewo i chcąc dojechać na Sępolno i Biskupin należy skręcić w prawo i na najbliższym skrzyżowaniu zawrócić.

Manewr zawracania jest niebezpieczny. W odpowidzi na wniosek o umożliwienie skręcania Wydział Inżynierii Miejskiej twierdzi, że przebudowa skrzyżowania i skorygowanie geometrii poprawi komfort zawracania. Nie będzie to jednak wygodne dla kierowców ani bezpieczne dla pieszych. Skierowano duży ruch na boczną dotychczas część ulicy Mickiewicza, która do tego ruchu nie jest dostosowana oraz przecina dodatkowe dwa przejścia dla pieszych. Przebudowa na dodatek odbędzie się w bliżej nieokreślonym czasie.

Według WIM celem miało być udrożnienie przejazdu samochodów ze Swojczyc w kierunku centrum. Jednak jak widać po tworzących się tu aktualnie korkach (można zaobserwować na google maps, włączając odpowiednią warstwę) nie przyniosło to spodziewanego efektu, nadal tworzy się tu korek, nawet większy, bo do pętli Sępolno, do świateł, dojeżdża więcej samochodów (także te skręcające na Biskupin). W szczególności, wydaje się, że na moście jest wystarczająco dużo miejsca by zrobić długi pas dojazdowy do skrętu w lewo.

Po umieszczeniu znaków zakazu wiele osób nadal skręcało, WIM zamiast przyjrzeć się dlaczego i czy to jest bezpieczne, zlecił montaż słupków. Jeden z nich zniknął prawdopodobnie jeszcze pierwszego dnia, bo utrudniał niedozwolony skręt. Szkoda pieniędzy na kolejne słupki.

W związku z powyższym apelujemy o zmianę koncepcji i umożliwienie skrętu z lewo.

Z poważaniem

Andrzej Szreter. Petycja powstała jako wniosek z dyskusji w grupie Biskupin Sępolno Wielka Wyspa Bartoszowice Dąbie - grupa dyskusyjna

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Andrzej Szreter do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...