Petycja o ratowanie Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie i jego otuliny przed wdrożeniem MPZP, który zakłada zabudowę mieszkaniową.

PETYCJA O NIEWDRAŻANIE I ZMIANĘ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA CZERNIAKOWA POŁUDNIOWEGO, ZAKŁADAJĄCEGO ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ W OTULINIE REZERWATU PRZYRODY JEZIORKO CZERNIAKOWSKIE.

 

Sz. P. Zdzisław Sipiera (Wojewoda Mazowiecki)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie

Pl. Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

 

Sz.P. Hanna Gronkiewicz-Waltz

Prezydent m.st. Warszawy

Pl. Bankowy 3/5 

00-142 Warszawa

 

Sz.P Bogdan Olesiński (Burmistrz dzielnicy Mokotów)

Urząd Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy

Ul. Rakowiecka 25/27

02-517 Warszawa

 

      My niżej podpisani, zwracamy się do Wojewody Mazowieckiego, Pana Zdzisława Sipiery z prośbą o niewdrażanie i zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzeni dla Czerniakowa Południowego (dotyczy obrębu nr 10501 i 10502), który zakłada zabudowę mieszkaniową w otulinie Rezerwatu Przyrody Jeziorko Czerniakowskie, największego na terenie Warszawy.

      Powierzchnia całego rezerwatu to 47,6 ha, a Jeziorko Czerniakowskie jako naturalny zbiornik wodny zajmuje obszar 14 ha. Jest ono jednym z wielu starorzeczy rzeki Wisły tworzących jedyny w swoim rodzaju układ wodny ciągnący się od ujścia Jeziorki aż do Siekierek, na tarasie zalewowym Wisły. Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 46 gatunków drzew i 27 gatunków krzewów. Obserwowane są tu populacje mew, rybitw, szpaków, bączka, perkoza dwuczubego, czernicy, kuropatwy, potrzosa, wąsatki, czajki, słowika, trzciniaka, trzciniaczka i czapli siwej. Do stałych mieszkańców należą także: kos, remiz, pierwiosnek, piecuszek, rokitniczka, brzęczka, piegża, pliszka żółta, pokląskwa, tracz nurogęś, dymówka.

      Z dniem 30 kwietnia 2018 r. został wyłożony do publicznego wglądu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Czerniakowa Południowego. Dyskusja publiczna odbyła się 16 maja 2018 r. Wszelkie uwagi należy zgłaszać do Prezydenta m.st. Warszawy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 r. Szczegółowy plan jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej m.st. Warszawy: https://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/ogloszenia/plany_zagospodarowania/Miejscowy_plan_zagospodarowania_przestrzennego_Czerniakowa_Poludniowego_(Mokotow)_-_ponowne_wylozeni.htm 

 

      Z treści planu wynika ze obszar znajdujący się pomiędzy ulicą Grzesiuka od zachodu, aleją J. Becka od północy, wzdłuż Jeziorka Czerniakowskiego od wchodu a ulicą Bernardyńską od południa ma przeistoczyć się w zamknięte osiedla z zabudową wielomieszkaniową, terenami usług handlu, biur i administracji, usług sportu, rekreacji i kultury, czy też usług oświaty.

Mapka_czerniakow.jpg

Projekt_2011_otulina_i_rezerwat.jpgDJI_0005granica.jpgDJI_0006granica.jpgDJI_0008granica.jpgDJI_0017granica.jpgDJI_0018granica.jpg       Pas zieleni widoczny na zdjęciach ma stanowić grunt pod kolejne inwestycje. Jest to naturalne środowisko dla wielu gatunków roślin oraz zwierząt, przede wszystkim ptactwa. Jeżeli zostanie wdrożony MPZP, oczywistym jest fakt, że teren ten zostanie zdegradowany i przeistoczy się w wielki plac budowy, a o jednym z ostatnich naprawdę "dzikich" terenów na mapie Warszawy będzie można zapomnieć. Wiele nowych budynków ma powstać w samej otulinie rezerwatu, co może znacząco przyczynić się do naruszenia gospodarki wodnej tego terenu, a w konsekwencji wyschnięcie Jeziorka Czerniakowskiego. Pomimo dużego sprzeciwu ze strony mieszkańców jedna z firm deweloperskich w 2013 roku oddała do użytku pierwsze apartamentowce. Na terenie osiedla, utworzony został sztuczny zbiornik wodny, co w dużym stopniu przyczynia się do procesu wysychania jeziorka.

DJI_0003granica.jpgDJI_0004.JPG     

      Pragniemy zatem podjąć próbę ocalenia tej jeszcze nietkniętej enklawy dzikiej przyrody, przed zatwierdzeniem MPZP, co w konsekwencji może doprowadzić do degradacji środowiska owego terenu. Dlatego zwracamy się do Sz. P. Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery o niewdrażanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego zmianę uwzględniając unikatowe walory tego obszaru, stawiając za cel pierwszorzędny ochronę rezerwatu i jego otuliny, niedoprowadzając do jego zabudowy i zurbanizowania. W związku z powyższym wnosimy jak we wstępie.

 

 

 


Zielony Czerniaków    Skontaktuj się z autorem petycji