Petycja o zmianę przebiegu linii 2x400 kV Kozienice-Ołtarzew

Petycja o zmianę przebiegu linii energetycznej 2x400 kV Kozienice-Ołtarzew na odcinku Żabia Wola-Grodzisk Mazowiecki


Petycja do Wicepremiera i Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Minister Infrastruktury i Rozwoju Marii Wasiak, Ministra Środowiska Macieja H. Grabowskiego, Wojewody Mazowieckiego Jacka Kozłowskiego oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika
 
NIE dla budowy linii najwyższych napięć w gminach Żabia Wola, Radziejowice, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki
TAK dla zachowania krajobrazu Ziemi Chełmońskiego
 
My, mieszkańcy gmin Żabia Wola, Radziejowice, Jaktorów i Grodzisk Mazowiecki oraz wielbiciele krajobrazu Ziemi Chełmońskiego wyrażamy kategoryczny sprzeciw wobec planów realizacji inwestycji linii 2x400kV przez nasze gminy.
 
Budowa linii energetycznej, wspartej na 70 metrowych słupach (ponad 20 pięter), o ekstremalnym oddziaływaniu pola magnetycznego, przyniesie niepoliczalne straty dla rozwoju naszych gmin, dla środowiska, krajobrazu, dla nas - mieszkańców. Nie zgadzamy się na świat, w którym "cel publiczny" uświęca środki. Na świat, w którym ktoś, zza biurka, wydaje wyrok na nasze domy, uprawy, na to, co budowaliśmy i kochamy. Wielu z nas wybrało to miejsce na Ziemi na "swój kawałek podłogi", pracując od pokoleń, poświęcając oszczędności życia, biorąc kredyty, żeby mieszkać w tym krajobrazie, mając za sąsiada bociana czarnego, żurawie, bażanty, cenne okazy płazów i gadów a nie pole magnetyczne i gigantyczne słupy. 
 
O potrzebie budowy linii 2x400 kV z Kozienic do Ołtarzewa wiadomo od dziesiątek lat. Był czas na to, żeby, jak wymaga tego inwestycja o tak wielkiej skali, zaplanować ją fachowo, z poszanowaniem aspektów krajobrazowych i społecznych. Urzędnicy nie zadbali o to, żeby zachować stosowny korytarz, wpisać go do planów gmin, ostrzegać potencjalnych nabywców działek przed błędem życia. Nic takiego się nie stało. A dzisiaj my, mieszkańcy gmin Żabia Wola, Radziejowice, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki, zaskoczeni i niedoinformowani mamy za to zapłacić zdrowiem i majątkiem. 
 
Zapłaci za to całe Mazowsze, pozbawiając się jednego z najcenniejszych obszarów krajobrazowych. Zapłaci za to dziedzictwo narodowe, przyzwalając na nieodwracalną degradację terenu, z którego inspirację czerpał i na którym mieszkał Józef Chełmoński - jeden z najwybitniejszych polskich malarzy. Obrazy "Powitanie słońca. Żurawie", "Bociany", czy "Staw w Radziejowicach" to właśnie nasze ziemie. Ta przyroda i ten krajobraz, który przetnie i zaprzepaści państwowa inwestycja linii najwyższych napięć 2x400 kV. 
 
Nie zgadzamy się na świat, w którym tylko nam, mieszkańcom tych ziem, zależy na tym, by je zachować, a przedstawiciele państwa polskiego stają po drugiej stronie barykady. 
 
Wzywamy adresatów petycji do podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu ochronę Ziemi Chełmońskiego poprzez wypracowanie przez inwestora, spółkę Skarbu Państwa- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., przebiegu linii przez tereny przemysłowe.
 
 
 
Mieszkańcy gmin Żabia Wola, Radziejowice, Jaktorów, Grodzisk Mazowiecki
oraz sympatycy Ziemi Chełmońskiego