Petycja o zniesienie ustawowego zwolnienia polityków z obowiązku obrony Polski w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny.

Marszałek sejmu Szymon Hołownia

Prezes Rady Ministrów Donald Tusk

Prezydent Andrzej Duda

 

Szanowni Państwo,

My, niżej podpisani obywatele Rzeczypospolitej Polskiej, w obliczu rosnących napięć na arenie międzynarodowej i potencjalnego ryzyka zaangażowania naszego kraju w działania wojenne, a także mając na uwadze ostatnie wypowiedzi Marszałka Sejmu Szymona Hołownii cyt: "Putina wgnieciemy w ziemię, prędzej czy później trafi tam, gdzie powinien trafić: za kraty albo na cmentarz", pragniemy wyrazić nasze głębokie przekonanie, że wszelkie decyzje o charakterze militarnym, mające na celu zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w konflikty zbrojne, są podejmowane z pełną świadomością odpowiedzialności, jaką niosą za sobą takie działania.

W związku z powyższym domagamy się przede wszystkim zmian w stosownych ustawach o obowiązku obrony w taki sposób by osoby, które ustawowo są zwolnione z obowiązku czynnej służby wojskowej w czasie mobilizacji i wojny zostały zobligowane do jego wypełnienia w sytuacji, jeśli swoimi działaniami świadomymi bądź nie, przyczyniły się do udziału Rzeczypospolitej Polskiej w konflikcie zbrojnym. Co więcej, żądamy, by odpowiedzialni za doprowadzenie narodu Polskiego do wojny, nie mogli w żaden sposób przewidziany ustawą o obronie Ojczyzny zwolnić się z tego obowiązku. Decydenci muszą być prawnie zobowiązani do poniesienia pełnych konsekwencji wynikających z ich decyzji — na równi z obywatelami, od których w razie ogłoszenia mobilizacji lub wojny będzie się oczekiwało poświęcenia własnego życia. Ponadto chcemy również by parlamentarzyści, marszałkowie sejmu, premierzy, ministrowie, sędziowie oraz wszyscy, którzy reprezentują naszą Ojczyznę na różnych szczeblach, byli niezwłocznie pozbawiani immunitetu za podżeganie narodu do udziału w konflikcie zbrojnym oraz karani za zdradę Narodu Polskiego.

Podkreślamy, że nasza petycja nie ma na celu promowania działań wojennych ani konfliktów, lecz dążenie do większej odpowiedzialności i świadomości konsekwencji decyzji politycznych dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Wierzymy, że wprowadzenie takich zmian przyczyni się do bardziej odpowiedzialnej polityki promującej bezpieczeństwo oraz pokój.

Żądamy rozpatrzenia naszej petycji i podjęcie działań mających na celu wprowadzenie proponowanych zmian w prawie.

Z poważaniem,

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Paulina Kotowska do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.

Adres e-mail nie będzie wyświetlany publicznie w Internecie.Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...