Petycja od hotelarzy do Booking.com B.V.

W związku ze zdarzeniami o skali światowej, które dotykają niemal wszystkich przedsiębiorców zajmujących się świadczeniem usług hotelarskich, zaistniała konieczność podjęcia rozmów mających na celu wprowadzenia zmian do zapisów umów łączących nas z Booking.com.

 Mając na względzie naszą bardzo ciężką sytuacją, wnosimy o zmianę/renegocjowanie  warunków umów poprzez dostosowanie ich do obecnych warunków;  

1. Odnośnie terminów płatności prowizji należnej Booking.com, poprzez ich stosowne;

- wydłużenie,

lub - prolongatę w zapłacie prowizji, poprzez doliczanie kwot wystawionych dokumentów sprzedaży do prowizji należnych w następnych okresach rozliczeniowych, ewentualnie o to,  by w najtrudniejszych dla branży hotelarskiej czasie dokonywane wpłaty ustalone zostały na minimalnym poziomie stanowiącym część należnej prowizji, np. 10 % wartości wystawionych faktur.  

- z uwagi na realne ryzyko zaistnienia w przyszłości okoliczności podobnych, do tych, które zaistniały obecnie wnosimy o wprowadzenie zapisów uzależniających procentowe obniżenie należnej prowizji w przypadku zaistnienia stanu, z którym do czynienia mamy obecnie tj. stanu wyższej konieczności powodującym masowe odwoływanie rezerwacji przez gości  

Wnosimy o modyfikację zapisów dotyczących zdarzeń związanych z siłą wyższą, które opisane zostały w słowniku pojęć umowy;

 Na chwilę obecną (w obowiązujących zapisach umów) ich wystąpienie bez względu na to, że dotyka pod każdym względem również obiekty, godzi najbardziej właśnie w nasze interesy.  

Jak widać na przykładzie obecnej sytuacji – szeroko pojętego zagrożenia wirusem - wszyscy jesteśmy bezsilni.  

W sytuacjach, gdy goście dokonują rezerwacji już w okresie objętym podwyższonym ryzykiem (tj. sytuacje zagrożenia nagłaśnianie przez media – dokładnie tak jak było w przypadku Gości z Włoch), koszty odwołania rezerwacji powinny znosić się wzajemnie pomiędzy stronami.

Tak jak okazało się to teraz, byt obiektów zagrożony jest na bliżej nieokreślony czas, gdyż sytuacja w różnych krajach ma inny przebieg, a także w innym czasie dochodzi do eskalacji problemu, tym samym wiążące nas z Państwem umowy  powinny zostać poszerzone o zapisy dotyczące okoliczności, w których zwrot środków na rzecz Gościa nie obejmuje całości kwoty wynikającej z rezerwacji, a mianowicie okoliczności, w których Gość świadomie podjął decyzję o dokonaniu rezerwacji, pomimo istniejącego zagrożenia na dużą skalę.  

Ponadto wnosimy o dokonanie modyfikacji zapisów umów dotyczących „zwrotu środków za zgodą obiektu”– zapis powinien zostać zmieniony w dostosowaniu do innych zmian, które postulujemy, a dotyczących wystąpienia siły wyższej po obydwu stronach umowy o świadczenie usług hotelarskich.

Wnosimy o prolongatę w zapłacie kwot, które stanowią należność Booking z tytułu dokonanych zwrotów na rzecz Gości. Kwoty te powinny zostać rozłożone na raty w czasie w stosunku do możliwości i przedstawionych w tym zakresie propozycji przez obiekty.  

Reasumując, w obliczu zdarzenia, które zasięgiem objęło cały świat wnosimy o dostosowanie zasad współpracy w sposób adekwatny do zmieniających się okoliczności, oraz możliwości wystąpienia podobnych zdarzeń w przyszłości.    

W związku z sytuacją oraz prognozowaną stagnacją w branży turystycznej, wnosimy o obniżenie należnej dla Booking.com prowizji od sprzedaży i nawiązanie dialogu z hotelami, które powinny być traktowane jako partnerzy. Każdy obiekt ma ustaloną politykę dotyczącą rezerwacji w poszczególnych planach cenowych i Booking powinien uszanować, to że hotele prowadzą rozmowy z gośćmi proponując im możliwość otrzymania voucherów i przeniesienia terminów pobytów, co jest formą korzystną dla wszystkich stron.

Bez wątpienia, stymulacją dla branży, może być relatywne obniżenie cen za usługi w okresie, kiedy już sytuacja się uspokoi, jednak obniżenie cen przez obiekty powinno być powiązane z obniżeniem kosztu uzyskania przychodu po stronie przedsiębiorców. Jednym ze sposobów obniżenia kosztów dla nas, jako przedsiębiorców powinna być obniżka prowizji Bookingu  

Bez wątpienia to my generujemy przychód dla Booking, a zważywszy na dramatyczną sytuację branży, Booking w geście solidarności Booking.com powinien dostosować swoje warunki cenowe do obecnych możliwości obiektów.  

Niniejsze postulaty opierają się na następujących głównych założeniach;

- optymalizacji obecnych i przyszłych kosztów ponoszonych przez obiekty na rzecz Booking.com

oraz

- podjęcie próby renegocjowania zapisów zawartych umów, tak by były one aktualne do obecnie występujących zjawisk na świecie.


Paulina Robak, Hotel Imperial    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Składając podpis, uprawniam Paulina Robak, Hotel Imperial do przekazania go osobom decyzyjnym w przedmiotowej sprawie.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Facebook