PETYCJA w sprawie polepszenia jakości funkcjonowania Poczty Polskiej na terenie Gminy Zbąszynek

Do: Tomasza Zdzikota, Prezesa Zarządu Poczty Polskiej S.A.

 

Szanowny Panie Prezesie,

Od dłuższego czasu UP Zbąszynek zmaga się z niedoborem pracowników pocztowych (zarówno w okienkach pocztowych jak i listonoszy). Przekłada się to bezpośrednio na jakość usług oferowanych przez Pocztę Polską, a co za tym idzie opinię o Państwa spółce.

Już w listopadzie 2019 r. mieszkańcy Gminy Zbąszynek zgłaszali problem z funkcjonowaniem jednostki (petycja z dnia 12.11.2019 r.), co krótkotrwale poprawiło sytuację osób korzystających z Państwa usług.

Problem powrócił ze zdwojoną siłą i w tej chwili usługi oferowane przez Państwa spółkę na stronach internetowych nijak się mają do tych oferowanych „na gruncie” w naszym Urzędzie Pocztowym. Kolejka po odbiór listu, wypłaty emerytur „w okienku”, ważne listy dostarczane z dużym opóźnieniem – to tylko niektóre sytuacje. Dowodzą tego opinie mieszkańców zamieszczane w Internecie jak i wygłaszane słownie podczas rozmów.

Ludzie są świadomi tego, że pracowników jest po prostu za mało i tym samym nie są w stanie zapewnić obsługi interesantów w sposób ich zadowalający. Zdajemy sobie sprawę, że nasza gmina jest specyficzna jeśli chodzi o strukturę zatrudnienia, bo duże zakłady „wysycają” pracowników, dla których wyższe wynagrodzenie jest po prostu atrakcyjniejsze. Wierzymy, że mają Państwo sposób na zatrzymanie tych pracowników, którzy już pracują w UP Zbąszynek.

Zwracamy się z prośbą o pilną interwencję w sprawie funkcjonowania UP Zbąszynek, a w szczególności zatrudnienie większej ilości pracowników obsługujących mieszkańców oraz podniesienie pensji już pracującym tu osobom.

Ponawiamy także propozycje zawarte w piśmie z dnia 7.01.2020 r. (w odpowiedzi na RS.GO.KO.052.1.2019):

  • Wstawienie urządzenia typu „ PACZKOMAT” na terenie sołectw – Nie chodzi o SKRZYNKI POCZTOWE, tylko urządzenie które poinformują mieszkańca (wiadomością SMS lub wiadomością e-mail) o przesyłce do odbioru z urządzenia – tak jak to działa w firmie INPOST.
  • Oddelegowanie któregoś z pracowników UP Zbąszynek, aby w wyznaczone dni tygodnia w określonych godzinach przyjeżdżał do sołectw w Gminie Zbąszynek i wydawał listy i inne przesyłki w wyznaczonym miejscu. Np. w każdy: poniedziałek, środę i piątek od godz. 13.00 do 15.00 taki pracownik byłby w wyznaczonym miejscu budynku Szkoły Podstawowej lub Remizy Strażackiej lub innego budynku zaproponowanego przez Region Sieci w Gorzowie Wlkp. (ta propozycja wymaga uzgodnień z Gminą Zbąszynek).

Nowoczesna spółka powinna reagować na głos swoich klientów i na to liczymy podpisując się pod tą petycją.

 

Do wiadomości: - Region Sieci w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp.


Marek Pych, Radny Rady Miejskiej w Zbąszynku    Skontaktuj się z autorem petycji

Podpisz petycję

Podpisując, upoważniam Marek Pych, Radny Rady Miejskiej w Zbąszynku do przekazania informacji podanych przez mnie w formularzu osobom, które podejmują decyzje w niniejszej kwestii.


LUB

Otrzymasz e-mail z linkiem potwierdzającym Twój podpis. Aby mieć pewność, że otrzymasz nasze wiadomości e-mail dodaj info@petycjeonline.com do swojej książki adresowej lub listy bezpiecznych nadawców.

Pamiętaj, że nie możesz potwierdzić swojego podpisu, odpowiadając na tę wiadomość.
Płatne ogłoszenie

petycja zostanie rozreklamowana wśród 3000 os.

Dowiedz się więcej...

Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )